Login | Register  | CALL : 081-555-1297 (08.00-19.00)จำหน่ายเครื่องจักรเพาะเห็ด
 • อบรมเพาะเห็ด
 • อบรมเพาะเห็ดหลินจือ อบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า
 • อบรมเพาะเห็ดฟาง
 • อบรมเลี้ยงไส้เดือน
อบรมเลี้ยงไส้เดือน

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำฟาร์มไส้เดือน

 

หากต้องการเลี้ยงไส้เดือนให้ได้ผลดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในแง่การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการกำจัดขยะอินทรีย์ ผู้เลี้ยง "ควร" จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องย่อยเศษพืช

สำหรับผู้เลี้ยงไส้เดือนที่ใช้เศษพืช หรืออินทรีย์วัตถุอื่นๆในการทำ Bedding เลี้ยงไส้เดือน โดยเฉพาะชนิดที่มี C:N Ratio กว้างมากๆ จำเป็นต้องดึง C:N Ratio ให้แคบลงมาด้วยการย่อย ด้วยการหมัก (Partial Decomposition) เสียก่อน

อบรมเลี้ยงไส้เดือน

Bedding เลี้ยงไส้เดือนดิน

 

Bedding หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า "พื้นเลี้ยงไส้เดือน" ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

Bedding เปรียบเสมือนที่พักอาศัย ที่หลบภัย รวมทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของไส้เดือนอีกด้วย

ในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย ส่วนใหญมักจะแยก Bedding ออกจาก Feed / Feeding (อาหารเลี้ยงไส้เดือน) อย่างชัดเจน แม้ในความเป็นจริง เมื่ออินทรีย์วัตถุย่อยสลาย Bedding จะกลายมาเป็น Feed ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันก็ตาม

การจำแนกไส้เดือนดิน

ธาตุอาหารมูลไส้เดือน

 

เชื่อว่าส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามูลไส้เดือน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Vermicast / Vermicompost นั้นมีประโยชน์ต่อดินและพืชผักเป็นอย่างมาก

แต่หลายท่านอาจไม่ทราบว่าธาตุอาหารที่อยู่มูลไส้เดือนนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอาหารที่ใช้เลี้ยง และกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ

โดยหลักการแล้ว Output หรือมูลไส้เดือนจะแปรผันไปตาม Input หรืออาหารที่ใช้เลี้ยงไส้เดือน

การจำแนกไส้เดือนดิน

การจำแนกไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดินจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (Animalia) ไฟลัมแอนนิลิดา (Phylum: Annelida) ชั้นโอลิโดซีตา (Class: Oligochaeta) ตระกูลโฮพิสโธโพรา (Order: Opisthopora) สำหรับวงศ์ (Family) ของไส้เดือนดินนั้น มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้จัดจำแนกไส้เดือนดินออกเป็นวงศ์ที่แตกต่างกัน 21 วงศ์ (Renolds and Cook, 1993) และมีมากกว่า 8,000 สายพันธุ์ (Species) (Edwards, 2004)

โมเดลธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน

โมเดลธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน

อบรมเลี้ยงไส้เดือนรอบที่ผ่านมา นอกจากผู้คนจะมาจากหลากหลายจังหวัด และหลากหลายอาชีพ

เรื่องหนึ่งที่รู้สึกประทับใจ คือ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีมุมมองการเลี้ยงไส้เดือนที่ผมคิดว่าถูกต้องและเหมาะสม สำหรับการทำธุรกิจระยะยาว

นั้นคือมองไส้เดือนเป็นเสมือน "กลไก" ที่ทำให้วงจรของระบบเกษตรและธรรมชาติทำงานได้สมบูรณ์ และยั่งยืน .... ไม่มองการเลี้ยงไส้เดือนเป็นเพียงธุรกิจเชิงเดี่ยว ที่มุ่งเน้นแต่ขายตัวไส้เดือน หรือผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินออกมาขายโดดๆ

share-your-valuable-view
 
.

 • อุปกรณ์วัดกรดด่างวัสดุเพาะ วัดความชื้น

 • ปุ๋ยมูลไส้เดือน

 • เครื่องคัดแยกมูลไส้เดือน

 • เครื่องพ่นหมอก

 • หนังสือการเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

 • วัดความชื้นโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน

 • t-shirt-premium

 • เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิโรงเห็ด

Prev Next
20 เทคนิค 20 สวนมะนาว

20 เทคนิค 20 สวนมะนาว

หนังสือ 20 เทคนิค 20 สวนมะนาว เงินล้าน 5 ภาค นี้คือหนังสือที่รวบรวมเอ...

200 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาพึ่งตนเอง

200 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาพึ่งตนเอง

หนังสือ 200 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาพึ่งตนเอง สุดยอดหนังสือที่รวบรวม "ความม...

8 สกุลกล้วยไม้ยอดนิยม สร้างเงินล้าน

8 สกุลกล้วยไม้ยอดนิยม สร้างเงินล้าน

หนังสือ 8 สกุลกล้วยไม้ ยอดนิยมสร้างเงินล้าน หนังสือ 8 สกุลกล้วยไม้ยอด...

8 เห็ดเป็นยา

8 เห็ดเป็นยา

หนังสือ 8 เห็ดเป็นยา เห็ดเศรษฐกิจทำเงิน หนังสือที่จะทำให้คุณรู้จักกับ...

กล้วย เศรษฐกิจ เงินล้าน

กล้วย เศรษฐกิจ เงินล้าน

คู่มือการเพาะปลูก กล้วยเศรษฐกิจ...เงินล้าน   สิทธิประโยชน์สุดพิ...

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

ครบเครื่อง..เรื่องการขยายพันธุ์พืช..ด้วยรูปภาพ & เทคนิคพิเศษอย่างง่าย ...

การจัดการทรงพุ่มไม้ผล

การจัดการทรงพุ่มไม้ผล

หนังสือสถาปัตยกรรม การจัดการทรงพุ่มไม้ผล การจัดการทรงพุ่มของไม้ผลถือว...

การจัดการน้ำ

การจัดการน้ำ

เทคโนโลยีการจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร ประยุกต์...แบบชาวบ้าน หนังสือ "เท...

การจัดการพืชสวนในไต้หวัน

การจัดการพืชสวนในไต้หวัน

หนังสือพันธุ์พืช เทคโนโลยี่ และการจัดการพืชสวนในไต้หวัน หนังสือที่จะน...

การทำนาอินทรีย์ ต้นทุนต่ำ

การทำนาอินทรีย์ ต้นทุนต่ำ

หนังสือการทำนาอินทรีย์ ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง หนังสือที่รวบรวมสุดยอดเทคน...

การปลูกผักปลอดสารเคมี

การปลูกผักปลอดสารเคมี

ifarmRewards ► Bonus Points ► ส่วนลด 100 แต้ม 70 แต้ม ล...

การปลูกมะนาววงบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาววงบ่อซีเมนต์

หนังสือแนวทางการลงทุนเพาะปลูกมะนาววงซีเมนต์ & ในกระถาง 5 ภาค บังคั...

การผลิตทุเรียน มังคุด เงาะยุคใหม่

การผลิตทุเรียน มังคุด เงาะยุคใหม่

หนังสือแนวทางและแบบอย่างการผลิตทุเรียน มังคุด เงาะยุคใหม่ หนังสือแนวท...

การผลิตน้ำหมักเอ็นไซม์

การผลิตน้ำหมักเอ็นไซม์

หนังสือการผลิตน้ำหมักเอ็นไซม์ น้ำหมักชีวภาพ ถือเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภ...

การลงทุนสร้างสวนมะนาว

การลงทุนสร้างสวนมะนาว

หนังสือการลงทุนสร้างสวนมะนาวเชิงธุรกิจมืออาชีพ หนังสือที่จะนำสมาชิก i...

การลงทุนสร้างสวนไม้ผลระยะชิด

การลงทุนสร้างสวนไม้ผลระยะชิด

แนวทางการจัดการและแบบอย่างการลงทุนสร้างสวนไม้ผลระยะชิด มีพื้นที่น้อย ...

การเพาะถั่วงอกป้อนตลาด

การเพาะถั่วงอกป้อนตลาด

หนังสือหลากวิธีการเพาะถั่วงอกป้อนตลาด หนังสือที่รวมสุดยอดเทคนิคและรูป...

การเพาะเห็ดสวนครัว

การเพาะเห็ดสวนครัว

หนังสือการเพาะเห็ดสวนครัว หนังสือการเพาะเห็ดสวนครัวให้เนื้อหาที่สำคัญ...

การเพาะเห็ดเงินล้าน

การเพาะเห็ดเงินล้าน

คู่มือการเพาะเห็ดเงินล้านรวมสารพันเห็ดเศรษฐกิจทำเงิน เพาะเห็ดให้ได้เง...

การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ

การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ

การเลี้ยงสัตว์กำจัดขยะ การเลี้ยงไส้เดือนดิน คู่มือนวัตกรรมเกษตร "การเ...

การแปรรูปการตลาดมะละกอให้รวย

การแปรรูปการตลาดมะละกอให้รวย

แนวทาง..และแบบอย่างการแปรรูป & การตลาดมะละกอยุคใหม่..ให้รวย ตอบโจทย์ป...

ก๊าซชีวภาพ Biogas

ก๊าซชีวภาพ Biogas

หนังสือถังหมักมหัศจรรย์ เปลี่ยนขยะเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ถังหมักมหัศ...

คู่มือการทำสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ

คู่มือการทำสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ

ฝรั่งเงินล้าน ... คู่มือการทำสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ อัดแน่นด้วยเทคนิคแ...

คู่มือการปลูกผักอินทรีย์อย่างมืออาชีพ

คู่มือการปลูกผักอินทรีย์อย่างมืออาชีพ

คู่มือการเพาะปลูกผักอินทรีย์อย่างมืออาชีพ เป็นหนังสือเจาะลึกการปลูกผั...

คู่มือการผลิต ปุ๋ยมูลไส้เดือน

คู่มือการผลิต ปุ๋ยมูลไส้เดือน

คู่มือการผลิต ปุ๋ยมูลไส้เดือน เงินล้าน ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการ...

คู่มือการสร้างบ้านดินแบบง่ายๆ

คู่มือการสร้างบ้านดินแบบง่ายๆ

คู่มือการสร้างบ้านดินแบบง่ายๆ คู่มือการสร้างบ้านดิน โดย โจน จันได สุร...

คู่มือพึ่งตนเอง

คู่มือพึ่งตนเอง

คู่มือพึ่งตนเอง (Self-sufficient book) - ฉบับกระเป๋า รวบรวมและเรียบเร...

คู่มือเพาะเห็ดให้รวย

คู่มือเพาะเห็ดให้รวย

คู่มือเพาะเห็ดให้รวย ทำได้ไม่ยาก "เพาะเห็ดให้รวยทำได้ไม่ยาก" เล่มนี้ ...

จิ้งหรีดให้รวย เงินล้าน

จิ้งหรีดให้รวย เงินล้าน

หนังสือจิ้งหรีดให้รวย เงินล้าน อีกหนึ่งธุรกิจมาแรง สร้างรายได้เงินล้า...

จุลินทรีย์คอสมิค

จุลินทรีย์คอสมิค

จุลินทรีย์คอสมิค ความสำเร็จของการเกษตรไร้สารพิษ การทำเกษตรไร้สารพิษแล...

ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเงินล้าน

ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเงินล้าน

หนังสือหลากวิธีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม & พรรณไม้น้ำเงินล้าน หากคุณกำลั...

ปลูกมะนาวระยะชิด ขยายพันธุ์ด้วยใบ

ปลูกมะนาวระยะชิด ขยายพันธุ์ด้วยใบ

หนังสือแบบอย่างและแนวทางการปลูกมะนาวระยะชิด & ขยายพันธุ์ด้วยใบ หนังสื...

ปลูกและผลิตลำไยนอกฤดู 5 ภาค

ปลูกและผลิตลำไยนอกฤดู 5 ภาค

หนังสือการเพาะปลูกและผลิตลำไยนอกฤดู ยุคใหม่ 5 ภาค หนังสือลำไยนอกฤดูยุ...

ผลิต+ลงทุนผักไฮโดรโปนิกส์

ผลิต+ลงทุนผักไฮโดรโปนิกส์

แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน ให้เนื้อหาที่สำคัญเ...

ผักปลอดสารพิษ ทำได้รายได้งาม

ผักปลอดสารพิษ ทำได้รายได้งาม

ผักปลอดสารพิษ ทำได้รายได้งาม อีกหนึ่งสุดยอดหนังสือที่นำเสนอแนวทางและแ...

ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน

ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน

คู่มือการเพาะปลูก ผักสวนครัว & ผักพื้นบ้าน รวมวิธีการปลูกผักสวนคร...

พลังงาน ในสวนไร่นา

พลังงาน ในสวนไร่นา

พลังงาน ทำมือ...ในสวนไร่นา..พึ่งพาตนเอง หนังสือที่นำเสนอแนวคิดและแบบอ...

พลังงานโซลาเซลล์ ใช้เอง

พลังงานโซลาเซลล์ ใช้เอง

หนังสือผลิตไฟฟ้าใช้เอง ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ "ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แ...

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน

หนังสือพลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์ ต...

พืชสวนทาง

พืชสวนทาง

หนังสือพืชสวนทาง "พืชสวนทาง : ปลูกพืชสวนตลาด ปรับตัวสู้ภูมิอากาศที่เป...

มะนาวนอกฤดู & มะกรูดตัดใบ

มะนาวนอกฤดู & มะกรูดตัดใบ

หนังสือสารพันเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู & มะกรูดตัดใบ (ระยะชิด) อาชีพสร้...

มะนาวนอกฤดู เล่ม 1

มะนาวนอกฤดู เล่ม 1

หนังสือมะนาวนอกฤดู (เล่ม # 1) นี่คือหนังสือที่จะช่วยใหคุณปลูกมะนาวนอก...

มะนาวนอกฤดูเงินล้าน เล่ม 2

มะนาวนอกฤดูเงินล้าน เล่ม 2

หลากวิธีการบังคับ มะนาวนอกฤดู เงินล้านเล่ม 2 หนังสือที่เปิดเผยเทคนิค...

สมุนไพรกับไข้หวัด

สมุนไพรกับไข้หวัด

หนังสือสมุนไพรกับไข้หวัด สมุนไพร และผักพื้นบ้านของไทยหลายชนิดมีสรรพคุ...

สมุนไพรและตำรับยาไทย

สมุนไพรและตำรับยาไทย

หนังสือสมุนไพรและตำรับยาไทย : การเลือกใช้ตามหลักวิชาการ หนังสือสมุนไพ...

สมุนไพรไล่แมลง

สมุนไพรไล่แมลง

สมุนไพรไล่แมลง กำจัดศัตรูพืช & พรรณไม้มีพิษ หนังสือสมุนไพรไล่แมลง กำจ...

สร้างโรงไฟฟ้าประจำบ้าน

สร้างโรงไฟฟ้าประจำบ้าน

หนังสือสร้างโรงไฟฟ้าประจำบ้าน ผลิตไฟฟ้าใช้เอง คู่มือ "สร้างโรงไฟฟ้าปร...

สวนผัก-สมุนไพร คนเมือง

สวนผัก-สมุนไพร คนเมือง

สวนผัก-สมุนไพร คนเมือง หนังสือที่บอกเคล็ดลับการทำสวนผักและสวนสมุนไพรส...

สวนผักคนเมือง สวนผักดาดฟ้า

สวนผักคนเมือง สวนผักดาดฟ้า

หนังสือสวนผักคนเมือง สวนผักดาดฟ้า คนเมืองส่วนใหญ่มักคิดว่า การปลูกผัก...

สารพันกล้วย ยอดนิยม

สารพันกล้วย ยอดนิยม

สารพันกล้วย ยอดนิยม รวมสายพันธุ์กล้วยที่ทานได้และนิยมปลูกในเมืองไทยกว...

สารพันปุ๋ยอินทรีย์

สารพันปุ๋ยอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ ชุดสารพันสูตรปุ๋ยอินทรีย์ รวมสูตรพิเศษที่ใช้ในการผลิตปุ...

สุดยอดตำรา โอสถทิพย์

สุดยอดตำรา โอสถทิพย์

หนังสือสุดยอดตำรา โอสถทิพย์ สุดยอดตำรา โอสถทิพย์ คือ หนังสือที่รวบรวม...

สูตรลับ ดับโรค

สูตรลับ ดับโรค

หนังสือสูตรลับ ดับโรค หนังสือเล่มนี้ คือสุดยอดหนังสือที่รวบรวมสูตรและ...

หนังสือหมอหัวใจเทวดา

หนังสือหมอหัวใจเทวดา

หนังสือหมอหัวใจเทวดา หนังสือหมอหัวใจเทวดา รอดตาย-หายป่วยด้วยภูมิปัญญา...

หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์

หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์

หนังสือเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์ ต่อยอด...เงินล้าน หนังสือเห็ดแปรรูป & ผ...

หลากสไตล์การจัดสวนบ้าน

หลากสไตล์การจัดสวนบ้าน

หลากสไตล์การจัดสวนบ้าน อย่างง่ายด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแ...

เกษตประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย

เกษตประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย

เกษตรผสมผสานแบบประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย เกษตรผสมผสานแบบประณีต 1 ไร่ ร่ำรวย...

เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง

เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณ...

เกษตรปราณีต 1 ไร่เกิน 1 แสน

เกษตรปราณีต 1 ไร่เกิน 1 แสน

เกษตรประณีต & เกษตรหลังเกษียณ เกษตรประณีต & เกษตรหลังเกษียณ ปฎิบัติกา...

เจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม

เจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม

หนังสือเจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม หนังสือเจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิ...

เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้

เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้

เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้ "เตาแก๊สชีวมวล พลังงานจากเศษไม้ ไฟแรงแ...

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเอง

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเอง

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง หนังสือ "เทคโนโลยี การจัดการ...

เพาะเห็ดฟางให้รวย

เพาะเห็ดฟางให้รวย

หนังสือเพาะเห็ดฟางให้รวย หนังสือเพาะเห็ดฟางให้รวย คือหนังสือที่รวบรวม...

เรียนรู้เรื่องสมุนไพร

เรียนรู้เรื่องสมุนไพร

หนังสือเรียนรู้เรื่องสมุนไพร สำหรับคนที่สนใจสมุนไพร "เรียนรู้เรื่องสม...

เห็ดถุง ทำเงิน

เห็ดถุง ทำเงิน

หนังสือเห็ดถุง ทำเงิน หนังสือเพาะเห็ดถุงทำเงิน นำเสนอนวัตกรรมใหม่ และ...

เห็ดอินทรีย์รับตลาดอาเซียน

เห็ดอินทรีย์รับตลาดอาเซียน

เห็ดอินทรีย์รับตลาดอาเซียน อีกหนึ่งสุดยอดหนังสือการเพาะเห็ดที่สมาชิก ...

แนวคิดและแบบอย่างพึ่งพาตนเอง

แนวคิดและแบบอย่างพึ่งพาตนเอง

หนังสือแนวคิดและแบบอย่างพึ่งพาตนเอง (ฉบับชาวบ้าน) หนังสือแนวคิดและแบบ...

โรงเรือนเพาะเห็ด

โรงเรือนเพาะเห็ด

ifarmRewards ► Bonus Points ► ส่วนลด 145 แต้ม 70 แต้ม ล...

ไผ่ตงเงินล้าน

ไผ่ตงเงินล้าน

หนังสือไผ่ตงเงินล้าน หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงไผ่ตรง เริ่มตั้งแต่ทำความร...

ไผ่เศรษฐกิจ

ไผ่เศรษฐกิจ

คู่มือการปลูกไผ่เศรษฐกิจอย่างมืออาชีพ หนังสือ "ไผ่เศรษฐกิจ" ที่ได้รวบ...

   Membership

   Join us and get special privileges.

Connection with Us

picons03อบรมเพาะเห็ดอบรมเพาะเห็ดpicons18อบรมเพาะเห็ดถุงอบรมเพาะเห็ดpicons11

@ 2013-2015 ifarm learning center

managed by ifarm learning center 12/97 moo 2 rajburana, bangkok, thailand 10140
contact : 081-555-1297 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Do you want to know us ?

   
 

Partnership with Us

Interested in mutually developing a long-term strategic relationship with us,
we'd love to hear from you.
 
อบรมเพาะเห็ด
 

เชิญเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ ifarmMarket