• ช่วงวัดความชื้น: 6% ~ 30%
  • ค่าเบี่ยงเบน (ความชื้น): ±0.5 %
  • ค่าความละเอียด (ความชื้น): 0.1 %
  • ขนาดตัวเครื่อง: 460 * 75 * 35 มม.
  • ความยาวก้านวัด: 275 มม.
  • แหล่งพลังงาน: 1.5AAA x 4