• ช่วงวัด pH ดิน: 3.5-9.9 pH
  • ช่วงวัดอุณหภูมิ: -9 ถึง 40 °C
  • ช่วงวัดความเข้มข้นปุ๋ย: 0-2 | 3-7 | 8-9