เนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าปลอม หรือสินค้าลอกเลียนแบบมาขายตาม Shopping Platform ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทำให้ผู้ซื้อหลายท่านประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้า และคู่มือการใช้งาน รวมทั้งการรับประกันสินค้า

ทาง “ไอฟาร์ม” ขอยืนยันว่าเครื่องวัดค่า pH ในดิน TAKEMURA DM-15 และทุกรุ่นของไอฟาร์ม เป็นของแท้จากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง โดยเรานำเข้ามาขายมากกว่า 10 ปี และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าที่เป็นหน่วนงานของรัฐ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ร้านค้าส่งสินค้าเกษตร และเกษตรกรมืออาชีพเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ

หากพบว่าสินค้าของเราไม่ใช่ของแท้จากญี่ปุ่น เรายินดีคืนเงินโดยไม่มีข้อมีแม้