เครื่องวัด pH ของดิน TAKEMURA DM-15 เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับวัดค่าดินโดยเฉพาะ และไม่กันน้ำ การนำไปใช้ไปใช้วัดค่าน้ำจะเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ เครื่องอาจได้รับความเสียหาย และค่าที่ได้ก็อาจเป็นค่าที่คลาดเคลื่อน

หากต้องการวัดค่า pH น้ำ แนะนำให้ใช้เครื่องที่ออกแบบมาเพื่อใช้วัดค่าน้ำโดยตรงจะดีกว่า