ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

ระยะห่างการปลูกทุเรียน : ทุเรียนใต้ vs. ทุเรียนตะวันออก ปลูกรูปแบบไหนดีที่สุด

"ระยะห่างการปลูกทุเรียน" คือสิ่งที่ "เจ้าของสวนทุเรียน" ต้องวางแผนให้รอบครอบตั้งแต่เริ่มต้นเพราะส่งผลต่อผลผลิต และการดูแลจัดการสวนทุเรียนในระยะยาว "ระยะห่างการปลูกทุเรียน" มีหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบไหนดีที่สุด เหมาะสมที่สุดไม่มีคำตอบตายตัว ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ บทความนี้จะพาสมาชิก IFARM ไปพบกับคำตอบพร้อมเหตุผลว่า "ระยะห่างปลูกทุเรียน" ที่เหมาะสมสำหรับ "คุณ" ควรเป็นแบบไหน

วิธีปลูกทุเรียน : 10 เทคนิคการปลูกทุเรียนเล็กให้รอด+โตเร็ว อ. ภพศักดิ์ ปานสีทอง

"วิธีปลูกทุเรียน" โดยเฉพาะทุเรียนเล็ก มีปัจจัยต้องพิจารณาหลายอย่าง ตั้งแต่ระบบราก โครงสร้างดิน ระบบน้ำ การให้น้ำ รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และต่อไปนี้คือ 10 เทคนิค "วิธีปลูกทุเรียน" ให้รอดและโตไว โดย โดย อ.ภพศักดิ์ ปานสีทอง

สูตรปุ๋ยทุเรียน ที่เหมาะสมแต่ละช่วงเวลา พร้อมเทคนิคการใส่อย่างแบบเจาะลึก

สูตรปุ๋ยต้นทุเรียน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีการปรับสูตรของปุ๋ย รวมทั้งปริมาณและอัตราส่วนที่ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลาของต้นทุเรียน ตั้งแต่การแตกราก แตกใบ 1 แตกใบ 2 ไปจนถึงช่วงก่อนเก็บลูกเพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพและน้ำหนัก พลาดไม่ได้กับ สูตรปุ๋ยต้นทุเรียน โดย อ.ภพศักดิ์ ปานสีทอง

การให้ปุ๋ยทุเรียน : การควบคุมไนโตรเจน ในการปลูกตามวงจรทุเรียน ตอนที่่ 1

การให้ปุ๋ยต้นทุเรียน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน หรือ N จำเป็นต้องใส่ให้เหมาะสมกับวงจรชีวิตของต้นทุเรียนในแต่ละช่วง เช่น ช่วงทุเรียนแตกราก ช่วงทุเรียนแตกใบ 2 และใบ 1 และต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ และแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะปริมาณฝน เพื่อดูแลและควบคุมไนโตรเจนไม่ให้มากจนเกินไปจนลูกร่วง

การให้น้ำทุเรียน : ค่าความเค็มของน้ำรดต้นทุเรียน ศัตรูร้ายทำทุเรียนใบไหม้ยืนต้นตาย

"การให้น้ำทุเรียน" มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ โดยเฉพาะค่าความเค็มของน้ำที่ใช้รดต้นทุเรียน เพราะค่าความเค็มจากน้ำกร่อยส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของดิน ทั้งในเรื่องค่ากรดด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) อัตราการดูดซับเกลือของดิน (Salt Absorbtion Ratio, SAR) ซึ่งสุดท้ายนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ต่อต้นทุเรียน เช่น ใบร่วง ใบไหม้ ทุเรียนตาย 

ค่า pH น้ำปลูกทุเรียน รู้หรือไม่สร้างผลกระทบต่อผลผลิตมากกว่าที่ “เจ้าของสวน”คิด

การให้ปุ๋ยต้นทุเรียน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน หรือ N จำเป็นต้องใส่ให้เหมาะสมกับวงจรชีวิตของต้นทุเรียนในแต่ละช่วง เช่น ช่วงทุเรียนแตกราก ช่วงทุเรียนแตกใบ 2 และใบ 1 และต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ และแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะปริมาณฝน เพื่อดูแลและควบคุมไนโตรเจนไม่ให้มากจนเกินไปจนลูกร่วง

ค่า pH ดินปลูกทุเรียน : 9 เรื่องต้องรู้หากไม่อยากให้ทุเรียนยืนต้นตาย

ค่า pH ดินปลูกทุเรียน คือค่าดินที่เจ้าของสวนทุเรียนต้องเอาใจใส่เป็นลำดับต้น ๆ เพราะ ค่า pH ในดิน มีผลกระทบต่อธาตุอาหาร ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองที่ทุเรียนจำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ ค่า pH ดินปลูกทุเรียน ที่ไม่เหมาะสม ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุเรียนยืนต้นตายจากโรครากเน่าโคนเน่า และขาดน้ำอีกด้วย 

“ทุเรียน” ไทยตีตลาดโลกต่อเนื่อง ปี 2563 ส่งออกยังแรงไม่ตก ทั้งสด แช่เย็น และอบแห้ง

สถิติการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยในปี 2563 ทั้ง 4 ประเภทคือ ทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง ทุเรียนสด ทุเรียนอบแห้ง และทุเรียนกวน (ปริมาณ และมูลค่า) ช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มธุรกิจทุเรียนในระดับนานาชาติแบบเจาะลึก

ปลูกทุเรียน 1 ต้น / หลุม หรือ 2 ต้น / หลุม แบบไหนให้ผลผลิตและสร้างรายได้ดีกว่ากัน ?

คนทำทุเรียนมืออาชีพมักพยายามค้นคว้าหาวิธีการเพิ่มผลผลิตและรายได้ในการปลูกทุเรียนกันอย่างต่อเนื่อง และต่อไปนี้เป็นการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการปลูกทุเรียนแบบ 1 ต้น / หลุม และ 2 ต้น / หลุม โดยคุณธีรภัทร อุ่นใจ ในการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ข้อมูล ณ ปี 2560 ผลผลิตต่อไร่ และรายได้ต่อไร่จะเพิ่มขึ้น หรือลดลงมากน้อยอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

เปรียบเทียบการผลิตทุเรียนของไทย ปี 2553-2562 สถิติที่คนทำสวนทุเรียนไม่ควรพลาด

ข้อมูลเปรียบเทียบการผลิตทุเรียนของประเทศไทย ปี 2553-2562 ใน 4 มิติหลัก คือ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิตทุเรียน (ตัน) และผลผลิตทุเรียน/ไร่ (กก.)