การเพาะเห็ด

ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับการ “เพาะเห็ด” ชนิดต่าง ๆ อาทิ เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดยานางิ (เห็ดโคนญี่ปุ่น) เห็ดยามาบูชิตะเกะ (เห็ดภู่มาลา) เห็ดขอนดำ เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดนางรมทอง เห็ดกระด้าง และเห็ดอื่น ๆ ทั้งเรื่องการทำเนื้อเยื่อเห็ด การทำก้อนเห็ด การสร้างโรงเรือนเห็ด การเปิดดอก การดูแลรักษาก้อนเห็ด รวมทั้งการตลาดเห็ดแนวใหม่