การปรับปรุงดิน

การปรับปรุงดิน
การปรับปรุงดิน การจัดการดิน และการวัดค่าดินที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ค่า pH ของดิน ค่าความชื้นดิน ค่า EC ดิน อุณหภูมิดิน ปุ๋ย รวมทั้งธาตุอาหาร (N P K) เพื่อให้คนทำเกษตรนำไปใช้ในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิด ช่วยให้พืชเจริญเติบไว ได้ผลผลิตและกำไรดี