อบรมเพาะเห็ดหลินจือแดงเชิงลึก

อบรมเชิงลึก "เห็ดหลินจือแดง"

เป็นหลักสูตรเดียวที่สอนครบทุกมิติ ทั้งการเพาะแบบครบวงจร + สรรพคุณ รวมทั้งการตลาดแบบเจาะลึก และเน้นสอนแบบวิทยาศาสตร์ คิด-วิเคราะห์-หาเหตุผลมากกว่าการท่องจำ

สอนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ แถมฟรี


Reishi Mushroom Cultivation

วันและเวลา

*ยังไม่มีกำหนดการใหม่* (09.00 -16.00)

ผู้สอน

ดร. คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์
อ. ฐิติรัตน์ พ่วงโพธ์ทอง

สถานที่

ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง
บางบัวทอง นนทบุรี

ค่าลงทะเบียน

3000- / ท่าน

สิ่งที่จะได้รับ

เอกสารอบรม
อาหารเที่ยง 2 มื้อ
Coffee Break ไม่จำกัด
ชุดทดลอง 5 ก้อน

About this course

นี่คือหลักสูตรที่สอนการเพาะเห็ดหลินจือเชิงลึกและเต็มรูปแบบ เจาะลึกทุกกระบวนการตั้งแต่การทำแม่เชื้อเห็ด การทำก้อนเชื้อ การนึ่งก้อน การต่อเชื้อเห็ด การบ่มก้อน การเปิดดอก การสร้างโรงเรือนเห็ด รวมทั้งการตลาดและการออกแบบ Business Model ฟาร์มเห็ด เน้นทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ สอนแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การท่องจำ หรือทำตาม ๆ กันโดยไม่รู้เหตุผล เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างลงตัว

สอนโดย ดร. คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ ผู้บริหาร ifarm และเจ้าของพ๊อตเก็ตบุ๊คติดอันดับ Best Seller “พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน” และ อาจารย์ฐิติรัตน์ พ่วงโพธิ์ทอง เจ้าของฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง ซึ่งมีประสบการณ์ในการเพาะ และการทำธุรกิจเห็ดรูปแบบต่าง ๆ มากกว่า 30 ปี

เปิดสอนมาแล้วกว่า 15 ปี (ประมาณเดือนละครั้ง) ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐ (ในประเทศ และต่างประเทศ)

เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์กว่า 30 ปีในวงการเห็ด และประสบการณ์ในการเปิดสอนกว่า 15 ปีของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดและการทำธุรกจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง หากคุณต้องการเริ่มต้นการเพาะเห็ดอย่างถูกต้องทั้งเรื่องการผลิต และการตลาด นี่คือหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ปูพื้นฐาน

เราจะปูพื้นฐานและทำความเข้าใจภาพกว้างทั้งหมดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้คุณพร้อมและสนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยไม่ต้องกังวล แม้ว่าคุณจะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยก็ตาม

 • ข้อมูลจำเพาะของเห็ดหลินจือ
 • สายพันธุ์เห็ดหลินจือ
 • วงจรชีวิตเห็ดหลินจือ
 • ขั้นตอนการเพาะเห็ดหลินจือแบบครบวงจร

การทำแม่เชื้อและเชื้อขยาย

ที่ใครบอกว่าทำยาก ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณเองก็ทำแม่เชื้อเห็ดเองได้ แม้คุณจะไม่มีประสบการณ์เลย เพราะเราตั้งใจจะสอนคุณอย่างละเอียดและ ให้คุณฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง

 • สูตรและเทคนิคการทำอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อเห็ดหลินจือ
 • เทคนิคการนึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยหม้อนึ่งแรงดัน
 • เทคนิคการตัดและเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดหลินจือ
 • การเพาะเลี้ยงและดูแลเนื่อเยื่อเห็ดหลินจือ
 • เทคนิคและวิธีการทำเชื้อขยายเห็ดหลินจือด้วยธัญพืชชนิดต่างๆ
 • การวิเคราะห์คุณภาพเชื้อขยาย
 • สภาพแวดล้อมและดูแลเชื้อขยายเห็ดหลินจือ

การทำก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากๆในธุรกิจฟาร์มเห็ด เราจึงยินดีที่จะพาคุณไปเรียนรู้ ทุกแง่ทุกมุมที่เราทำ ไม่มีสิ่งใดที่เราต้องปิดบังเป็นความลับ

 • อาหารเห็ดหลินจือ สูตรเฉพาะตัวของไอฟาร์ม
 • การออกแบบสูตรอาหารเห็ดหลินจือด้วยตัวเอง
 • เจาะลึกคุณสมบัติส่วนผสมอาหารเห็ดหลินจือ
 • เทคนิคการเตรียมอาหารก่อนนำมาใช้ (สำคัญมาก***)
 • เทคนิคการป้องกันและลดปัญหาราในก้อนเชื้อ
 • การฝึกปฏิบัติการทำก้อนด้วยมือและเครื่องจักร
 • เทคนิคการนึ่งก้อนเห็ดหลินจือให้ได้ก้อนคุณภาพดี
 • เทคนิคการหยอดเชื้อ
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการบ่มก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
 • การออกแบบโรงเรือนสำหรับบ่มก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
 • เทคนิคการบ่มก้อนเชื้อให้เชื้อเดินเร็ว
 • การควบคุมและบริหารต้นทุนก้อนเชื้อ

การสร้างโรงเรือน

 • การออกแบบโรงเรือนให้สอดคล้องกับพื้นที่และแนวคิดการตลาด
 • การดูแลสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ / ความชื้น / แสง / อากาศ)
 • เทคนิคและอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำ
 • โรงเรือนตัวอย่าง

การเปิดดอก เก็บดอก เก็บสปอร์

 • การดูความพร้อมของก้อนในการเปิดดอก
 • เทคนิคการแต่งหน้าก้อนเพื่อให้เห็ดออกดอกดีและลดปัญหาเชื้อรา
 • การดูแลให้ได้ดอกเห็ดหลินจือที่ได้คุณภาพ และตัวยา
 • เทคนิคการเก็บดอกเห็ดหลินจือ
 • เทคนิคการเก็บสปอร์เห็ดหลินจือ
 • เทคนิคการอบแห้งดอกและสปอร์เห็ดหลินจือ
 • การเก็บรักษาดอกเห็ด และสปอร์เห็ดหลินจือ

สรรพคุณเห็ดหลินจือ

 • สารสำคัญในดอกและสปอร์เห็ดหลินจือ
 • สรรพคุณของสารสำคัญแต่ละชนิด
 • งานวิจัยการดูแลสุขภาพด้วยเห็ดหลินจือในต่างประเทศ
 • การนำดอกเห็ด และสปอร์เห็ดหลินจือไปใช้
 • ข้อควรระวังในการใช้

เจาะลึกการตลาดเห็ดหลินจือ

 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • การตั้งราคา
 • ช่องทางการขายและการตลาด

สิทธิพิเศษ

เรียนทบทวนฟรี

คุณได้สิทธิพิเศษกลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี โดยไม่จำกัดรอบ เสียค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (เสียค่าอาหาร 100- / ท่าน / วัน)

ส่วนลดการอบรม

คุณได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% ในหลักสูตรที่ 2 และส่วนลดถึง 10% ในหลักสูตรที่ 3 เป็นต้นไป (ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)

ส่วนลดสินค้า

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 5% เมื่อเลือกซื้อ สินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของไอฟาร์ม (ยกเว้นสินค้าหมวดเครื่องจักร หรือที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)

ส่วนลดเครื่องจักร

คุณได้สิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 3% เมื่อซื้อสินค้าหมวดเครื่องจักรจากไอฟาร์ม (ยกเว้นมีเงื่อนไขอื่นระบุ)

ชุดทดลองเลี้ยงฟรี

คุณจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นก้อนเชื้อเห็ดฟรี สำหรับทดลองเพาะเลี้ยงหลังจากเรียนจบ

ให้คำปรึกษาฟรี

เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีกับคุณอย่างเต็มที่ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว

Your Lecturer

ผู้บรรยาย / ผู้สอน

Why This Courses

ทำไมคุณควรเรียนหลักสูตรนี้

สอนจากประสบการณ์จริง

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในเพาะเห็ด และการทำธุรกิจเห็ดเต็มรูปแบบ
ยาวนานแบบกว่า 30 ปี

เจาะลึกด้านการตลาด

เพราะเชื่อว่าการขายคือฟังก์ชั่นที่สำคัญของทุกธุรกิจ เราจึงเป็นที่เดียวที่สอนการตลาด + Business Model เห็ดแบบเจาะลึก

เนื้อหาครบทุกมิติ

หลักสูตรได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การทำแม่เชื้อบริสุทธิ์ จนถึงการเปิดดอก

เรียนทบทวนฟรี

ลงทะเบียนครั้งเดียว ได้สิทธิ์กลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี ไม่จำกัดครั้ง
(เสียเฉพาะค่าอาหาร 100- / คน / วันเท่านั้น)

อุปกรณ์พร้อม

มีเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดให้ผู้เข้าเรียนได้ฝึกฝนอย่างเพียงพอ และอาจารย์ผู้ช่วยคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

ปรึกษา / สอบถาม

ผู้เรียนสามารถขอคำปรึกษา / สอบถามอาจารย์ผู้สอนหลังจากการเรียนได้ (ผ่าน LINE ซึ่งจะให้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

สอนเพาะเห็ดหลินจือเชิงลึก
อบรมเพาะเห็ดหลินจือ
อบรมเพาะเห็ดหลินจือเชิงลึก

คำถามที่พบบ่อย

เป็นเห็ดหลินจือแดง สายพันธุ์ MG 2

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเชิงลึก สอนครบวงจร ตั้งแต่การทำแม่เชื้อบริสุทธิ์ การทำก้อนเชื้อ การสร้างโรงเรือน การเปิดดอก ปัญหาและข้อควรระวัง รวมทั้งการตลาด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเชิงลึก มีกำหนดการ 2 วันเต็ม (09.00 – 16.00) 

ในกรณีที่ลงทะเบียนแล้ว แต่มีความจำเป็น ไม่สามารถเรียนได้ครบ 2 วัน สามารถกลับมาเรียนได้ในครั้งต่อ ๆ ไป (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนยังได้สิทธิกลับมาเรียนทบทวนได้ฟรีไม่จำกัดครั้ง (ตามรอบที่เปิด ไม่เสียค่าลงทะเบียนเพิ่ม มีเพียงค่าอาหาร 100- / คน / วัน) 

ผู้เรียนได้สิทธิสอบถาม หรือปรึกษาอาจารย์ผ่าน LINE ได้โดยตรงตลอดเวลา (จะแจ้ง LINE ID ให้ทราบระหว่างการเรียน)

ลงทะเบียนครั้งเดียว ท่านจะได้รับสิทธิกลับมาเรียนทบทวนตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ไม่มีค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม มีเพียงค่าอาหาร และ Coffee Break เพียง 100- / คน / วัน เท่านั้น
 2. เรียนไม่จำกัดครั้ง (ตามรอบที่เปิดเท่านั้น)
 3. ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

 

ชื่อบัญชี: บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคาร: กสิกรไทย

เลขที่บัญชี: 745-2-48783-1

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

การลงทะเบียน