Course Content
ปลูกผักสลัดแนวใหม่ สร้างรายได้หลัก / เสริม
• ภาพรวม ภาพรวมของหลักสูตร ผักสลัด 17:22 กลุ่มและประเภทของผักสลัดที่สอน พืชกินใบ กินราก/กินผล/กินหัว 08:48 • การเพาะกล้า เมล็ดพันธ์ แนะนำ การเลือกซื้อ 20:29 การเตรียม/ส่วนประกอบ วัสดุเพาะ 09:29 การเพาะต้นกล้า 1 จากเมล็ดลงถาด 17:33 การเพาะต้นกล้า 2 ย้ายจากถาดเพาะลงถาดหลุม 17:24 การเพาะเมล็ดแรดิช 11:39 การย้ายต้นกล้าแรดิชลงถาดหลุม 16:04 การดูแลรดน้ำต้นกล้า 06:24 สรุปการเพาะเมล็ด 04:35 • การเตรียมแปลงเพาะ การเตรียมดิน – ดินผสมใหม่ 11:29 การเตรียมดิน – ดินเดิมการการเก็บเกี่ยว 13:02 การผสมปุ๋ยแบบแห้ง 06:37 โรงเรือน ขนาด ข้อดี ข้อเสีย ความสำคัญ 14:00 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบร่องสวน 07:05 แนะนำ ข้อดี ข้อเสีย การปลูกแบบกระถาง 12:05 • การปลูกผักสลัด ย้ายผักลงแปลง 18:26 การรดน้ำ 10:21 การพรวนดิน 02:27 แสง ความชื้น 05:34 โรคแมลง 08:55 โรคพืช 06:55 • การเก็บเกี่ยวการจำหนาย การเก็บเกี่ยวผักใบ 08:32 การล้างผักใบ 09:31 แพคใส่ถุง 13:03 การเก็บเกี่ยวพืชหัว การล้าง 12:17 • บทสรุป บทสรุปและคำแนะนำ 05:31 • เบบี้แครอท รู้จักเบบี้แครอท เมล็ดพันธุ์ 07:08 การเพาะปลูก การดูแล การรดน้ำ 13:52 การเก็บเกี่ยว การแพ็ค 28:39 • มะเขือเทศ รู้จักมะเขือเทศ 08:11 เมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า 16:02 การปลูก การดูแล โรคแมลง 10:50 ระบบน้ำ การเก็บเกี่ยว 10:32
0/1
เลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สร้างรายได้หลากหลายทาง
0/1
ทำสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช / ผัก
0/1
เพาะเห็ดฟางแบบ 2 in 1 (กองเตี้ยและตะกร้า)
0/1
โปรฯ 5 คอร์สมัดรวม
About Lesson

ปลูกผักเคล Superfood ทำเงินแบบธรรมดา

• ข้อมูลผักเคลเบื้องต้น
รู้จักผักเคล “ราชินีแห่งผัก” ผักที่มาแรงแห่งยุค 04:50
สายพันธุ์ผักเคล ข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละสายพันธุ์ 06:02
ไขความลับเกี่ยวกับเมล็ดผักเคล ราคาและเทคนิคการเลือกซื้อ 08:00

• การเพาะเมล็ด / ดูแลกล้า
เคล็ดลับการเพาะเมล็ดแบบต่าง ๆ ให้ได้ Yield สูงสุด 17:28
เทคนิคการย้ายต้นกล้าลงถาดเพาะไม่ให้เกิดการสูญเสีย และโตไว 18:03
เจาะลึกการดูแลต้นกล้าให้เหมาะสมกับช่วงอายุของต้นกล้า 08:18

• การเตรียมดิน / ปุ๋ย
เคล็ดลับการปรุงดินสูตรเฉพาะตัวสำหรับผักเคล 08:13
เจาะลึกการผสมปุ๋ยหมักสูตรพิเศษสำหรับผักเคล 06:01
การผสมดิน & การบ่มดิน (สำคัญมาก) 13:49

• ขั้นตอนการปลูก / ดูแล
เทคนิคการย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก และการดูแล 08:11
การให้น้ำผักเคลในแต่ล่ะช่วงเวลาของการปลูกผักเคล 10:01
การปลูกผักเคล (แบบยกแคร่) เจาะลึกข้อดี-ข้อเสีย 04:46
รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือน (วัสดุ / ตำแหน่ง / ต้นทุน) 13:28
การปลูกผักเคลลงพื้นดิน ข้อควรระวัง พร้อมวิธีป้องกัน 04:03
เทคนิคการปลูกผักเคลในกระถาง 02:41

• ปัญหาและการป้องกัน
รู้จักกับโรคพืชต่างๆ ที่พบบ่อยในผักเคลและการใช้สารชีวภาพในการป้องกัน 09:02
วิธีการใช้สารชีวภาพในการกำจัดศัตรูของผักเคล 18:11
ปัญหาที่ควรระวังในการปลูกผักเคล 10:19

• เก็บเกี่ยวและการตลาด
การเลือกเก็บใบผักเคลให้เหมาะกับการจำหน่าย การเลือกระยะเวลาและการดูแลต้นหลังเก็บเกี่ยว 06:09
การทำความสะอาดใบเคล และเจาะลึกแนวทางการขาย / การตลาด 08:05
การจำหน่ายต้นกล้าผักเคล ราคาขาย การขนส่ง 06:58
เจาะลึกตลาดการขายผักเคลแบบยกกระถางและการแยกต้นลงกระถาง 10:16

0% Complete