การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรม แม่โจ้ 1

การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรม แม่โจ้ 1

วิธีการทำปุ๋ยหมักโดยพลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 โดย อ. ธีรพงษ์ สว่างปัญญางกูร

เจาะลึกขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ในรูปแบบการสนทนาระหว่าง ดร. คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ ผู้บริหาร IFARM และผู้ช่วยศาตราจารย์ ธีรพงษ์ สว่างปัญญางกูร อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด สามารถทำตามได้อย่างเห็นผล ลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Lifetime Access

ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถเข้าเรียนได้ตลอด & ไม่จำกัดครั้งและระยะเวลา

Documents

คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง (ที่ Resources)

Any Device

เรียนผ่าน Desktop / Notebook / Tablet หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้

Free Learning

ลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

วีดีโอคุณภาพสูง คมชัด ถ่ายทำอย่างละเอียด ทุกขั้นทุกตอน ทุกแง่ทุกมุม ให้คุณเข้าใจและลงมือทำเองได้เสมือนได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนแบบ 1 ต่อ 1 เรียนซ้ำได้ตลอด (Unlimited Access)  (E-Certificate) ของอาจารย์ทันที 

เรามั่นใจว่าถ้า “คุณ” ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังตามบทเรียนทุกบทเรียน “คุณ” จะมีปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสวน / ไร่ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

Free
Free access this course
Enrollment validity: Lifetime

รายละเอียดคอร์สเรียน

การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

  • การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
    33:56

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet