ดูตัวเลขเป็น เห็นกำไร Real-Life Finance Management for SMEs (Part I)

ดูตัวเลขเป็น เห็นกำไร Real-Life Finance Management for SMEs (Part I)

กว่า 70% ของธุรกิจ SMEs ทุกประเภท มักเลิกกิจการภายใน 5 ปี ซึ่งเกือบ 90% เกิดจากการบริหารและการจัดการเงินที่ผิดพลาด ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าของธุรกิจ SMEs / ผู้จัดการมือใหม่ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินที่ถูกต้อง ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด คอร์สนี้จึงมุ่งเน้นให้เจ้าของ หรือผู้จัดการธุรกิจ SMEs สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญได้แบบง่าย ๆ

คอร์ส “The Real-Life Finance Management for SMEs” มุ่งเน้นให้เจ้าของ / ผู้จัดการธุรกิจ SMEs สามารถอ่าน / วิเคราะห์ / และนำตัวเลขทางการเงินในหลากหลายมิติไปใช้ในการปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจแบบยั่งยืน รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ SMEs โดยเนื้อหาจะครอบคลุม 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ Investment (การลงทุน), Loan (เงินกู้), Liquidity (สภาพคล่อง), Debt (การบริหารหนี้เบื้องต้น), Banking Products (สินค้าธนาคารที่ SMEs ควรใช้), Report (การอ่านรายงาน) และ Financial Statement (งบการเงิน)

สอนโดย ดร. วชิรศักดิ์ จึงสถาพร ซึ่งทำงานในแวดวงการเงินการธนาคารยาวนานกว่า 25 ปี ดร. วชิรศักดิ์ ยังมีผลงาน Pocket Book และ E-Books ระดับ Best Sellers หลายเล่ม อาทิ กลยุทธ์รวยหุ้น ซื้อถูกขายแพง,Money Plan วางแผนการเงิน ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต, 8 ช่องทางการลงทุน จากชีวิตจริง ไม่ลอกตำรา, กล้ากล้าลงทุนหน่อยเถอะ และคิดแบบ Bank

เน้นสอนจากประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถาบันการเงินต่าง ๆ ของไทย (ไม่ใช่การยก Case จากตำราต่างประเทศ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ SMEs) + เรื่องเล่าแบบ Real-Life + ทริคเฉพาะตัว

Lifetime Access

ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถเข้าเรียนได้ตลอด & ไม่จำกัดครั้งและระยะเวลา

Certificate

เมื่อเรียนจบ ครบ 100% จะได้รับ E - Certificate

Documents

มี File ประกอบการเรียน (PDF) ให้ดาวน์โหลด

Any Device

เรียนผ่าน Desktop / Notebook / Tablet หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้

Connect

สอบถาม / ปรึกษาอาจารย์ผ่าน Line หรือช่องทางที่กำหนดได้

 • ขายเก่ง แต่ไม่รู้เรื่อง Finance ก็ไปไม่รอด
 • กลยุทธ์การตลาดที่ปราศจากตัวเลข Finance ที่ถูกต้องก็ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดี
 • การจะบริหารธุรกิจให้รอด ต้องเข้าใจที่มาที่ไปของตัวเลขทั้งหมด
 • อยากกู้เงินมาขยายธุรกิจ แต่ขาดความเข้าใจเรื่องตัวเลข ก็หมดโอกาส
 • แค่ดูตัวเลขเป็น ก็เห็นช่องทางในการลงทุนที่หลากหลาย
 • สภาพคล่องคือจุดชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจ ดูตัวเลขไม่ออกอาจเจอภาพลวงตาได้
 • หนี้มีหลายประเภท วิเคราะห์ตัวเลขไม่เป็น และเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูก มีสิทธิ์พลาดสูง
 • สินค้าธนาคารช่วยลดต้นทุนให้ SMEs ได้ ถ้าไม่ใช้ก็เสียเปรียบคู่แข่ง
 • กำไรหลายส่วนถูกซ่อนด้วยความไม่รู้เรื่องการเงิน เพียงรู้ + ดูเป็น กำไรเพิ่มได้ทันที
 • ดูตัวเลขไม่เป็น ก็หมดสิทธิ์สื่อสารกับนักลงทุน หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ

นี่แค่ตัวอย่างบางส่วนของ Finance ที่ส่งผลต่อธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ที่มีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งในเรื่องเงินทุน แรงงาน เทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ

คอร์ส “Real-Life Finance Management for SMEs” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยปิดจุดอ่อนต่าง ๆ ของเจ้าของ / ผู้จัดการธุรกิจ SMEs สอนด้วยภาษาชาวบ้าน แม้คนที่ไม่ชอบเรื่องตัวเลขเอามาก ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ ไม่ได้สอนให้คำนวณอะไรมากมาย เน้นการดูตัวเลขให้เป็น วิเคราะห์ให้เป็น และที่สำคัญนำไปใช้การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจให้เป็น

1,390 ฿ 2,000 ฿
Enrollment validity: Lifetime

รายละเอียดคอร์สเรียน

คุยกันก่อน

 • หัวข้อที่จะสอน
  22:44
 • ปัญหาของเจ้าของ / ผู้จัดการธุรกิจ SMEs
  07:14
 • เจ้าของ / ผู้จัดการธุรกิจ SMEs ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง
  04:00
 • คำนิยามของ SMEs
  03:36

การลงทุนสำหรับ SMEs (Investment)

เงินกู้สำหรับ SMEs (Loan)

การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity)

การบริหารหนี้เบื้องต้น (Debt)

สินค้าธนาคารที่ SMEs ควรใช้

การอ่านรายงาน (Report)

การอ่านงบการเงิน (Financial Statement)

Improve by Creative Account

สรุป

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet