Checkout

เครื่องวัดอุณหภูมิผ่านมือถือ wi-fi thermometer

ยิ่งซื้อเพิ่ม ยิ่งรับส่วนลดเพิ่ม

Wi-Fi Gateway 1 ตัว สามารถรองรับตัว Sensor วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศได้ถึง 4 ตัว หากคุณต้องการใช้ตัว Sensor มากกว่า 1 จุด คุณสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคาลดสุดพิเศษที่ถูกกว่าหน้าเว็บปกติ (ราคาปกติ 1,850.00 บาท / ชิ้น) 

 

Personal Information

 

Delivery Address

 

Payment Information

ชื่อบัญชี: บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคาร: กสิกรไทย | 745-2-48783-1 | ออมทรัพย์ | สำนักราษฎร์บูรณะ

Billing Address