Download

การปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

ระยะห่างการปลูกทุเรียน

ระยะห่างการปลูกทุเรียน

Infographic อธิบายเรื่องการเว้นระยะห่างในการปลูกทุเรียนที่ดีที่สุดในระยะยาว รวมทั้งอธิบายเรื่องความแตกต่างในการเว้นระยะต้นทุเรียนระหว่างภาคใต้และตะวันออก

ปัญหาดินเค็ม การปลูกทุเรียน

ปัญหาความเค็มต่อทุเรียน

ผลของสภาวะความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินปลูกและการร่วงของใบทุเรียนพันธุ์ก้านยาว

มาตรญานสินค้าเกษตร ทุเรียน

มาตรฐานทุเรียน

Infographic มาตรฐานสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ้างอิงตามสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (การแบ่งชั้นทุเรียน ขนาดของทุเรียน และคุณภาพของทุเรียนที่ดี)

เครื่องวัดค่า pH ดิน takemura dm-5 ญี่ปุ่น ของแท้

โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดทันที

Ad: ชุดโปรฯ ที่เจ้าของสวนทุเรียน "มือโปร" ต่างเลือกใช้ รับส่วนลดทันทีถึง 300 บาท + ส่งฟรี + แจกฟรีข้อมูลดูแล pH ดิน

สถิติการปลูกทุเรียน ผลผลิต และการส่งออกทุเรียน

สถิติการปลูกทุเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนแต่ละจังหวัด ผลผลิต และการส่งออกทุเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศในปี 2563 ให้คุณเข้าใจภาพรวมธุรกิจทุเรียนแบบฉับไว

การดูแล / ปรับปรุงดิน

การแก้ดินเค็ม

พบกับ 5 วิธีการแก้ปัญหาดินเค็ม หรือดินนด่าง เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้มีค่า pH เหมาะสม

เกษตรอื่น ๆ

ธนาคารต้นไม้

ต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ รายการต้นไม้ 58 ชนิดที่ปลูกแล้วสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค่้ำประกันได้

9 ไอเดียการทำธุรกิจเกษตรแบบยั่งยืน

ธุรกิจเกษตรแบบยั่งยืน

9 ไอเดียในการทำธุรกิจเกษตรแบบยั่งยืนในรูปแบบของ "ไอฟาร์ม" เพื่อเป็นแนนวทางสำหรับคนรุ่นใหม่

อื่น ๆ

วิธีการแก้รักษายา

การเก็บรักษายา

แนวทางในการเก็บรักษายา วัคซีนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพ