เปรียบเทียบการผลิตทุเรียนของไทย ปี 2553-2562 สถิติที่คนทำสวนทุเรียนไม่ควรพลาด