อบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือน

อบรมเลี้ยงไส้เดือน

นี้คือหลักสูตรที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

เราขอเชื้อเชิญให้คุณใช้เวลาสักครู่เดียวในการศึกษาข้อมูลที่เราตั้งใจเตรียมไว้ให้คุณโดยเฉพาะ


วันและเวลา

เสาร์ที่ 24 ก.ย. 65
(09.00 -16.00)

ผู้สอน

ดร. คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์
อ. ศศิธร จุ้ยนาม

สถานที่

ศูนย์เรียนรู้ไอฟาร์ม @ ฟาร์มลุงเครา ไทรน้อย นนทบุรี

ค่าลงทะเบียน

2000- / ท่าน

สิ่งที่จะได้รับ

เอกสารอบรม
อาหารเที่ยง 1 มื้อ
Coffee Break ไม่จำกัด
แม่พันธุ์ไส้เดือน AF พร้อมกะละมังและ bedding พร้อมเลี้ยง

อบรมเลี้ยงไส้เดือน โดย IFARM คือหลักสูตรสอนเลี้ยงไส้เดือนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เปิดสอนมากว่า 15 ปี (ประมาณ 8-10 ครั้งต่อปี) เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ สอนตั้งแต่การดีไซน์อาหารเลี้ยงไส้เดือนตามสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ ไปจนถึงการนำไปใช้กับพืชผัก ต้นไม้ต่าง ๆ และเห็ด พร้อมแนวทางการขายและการทำตลาดจากประสบการณ์จริง

 

เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์กว่า 25 ปีในการทำเกษตรอย่างมืออาชีพ และประสบการณ์ในการเปิดอบรมกว่า 15 ปีของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนและการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือน ทั้งการจำหน่ายแม่พันธุ์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และอื่น ๆ ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

 

หากคุณต้องการเริ่มต้นการทำเกษตรและการทำฟาร์มไส้เดือนอย่างถูกต้อง อบรมเลี้ยงไส้เดือน โดย IFARM คือหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ปูพื้นฐานขั้นต้น

ปูพื้นฐานใน “ภาพใหญ่” เพื่อให้คุณได้รู้จักและทำความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ตัวเล็ก ๆ ที่มีประโยชน์มากมายทั้งในเชิงธรรมชาติและมุมมองทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 • นิสัยใจคอและลักษณะเด่นของไส้เดือนพันธุ์ AF (และพันธุ์อื่น ๆ)
 • ประโยชน์ในเชิงธรรมชาติ และโอกาสทางธุรกิจ
 • ขั้นตอนและรูปแบบการเลี้ยงไส้เดือน

ปัจจัยแวดล้อม

เราอยากให้คุณได้ทำธุรกิจฟาร์มไส้เดือนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าทำตาม “ความรู้สึก” หรือ “เขาเล่าว่า” คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แบบชี้วัดได้ พร้อมทั้งรู้จักวิธีปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ไส้เดือนต้องการที่สุดได้ด้วยตัวคุณเอง

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงไส้เดือน อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรดด่างในแต่ละช่วงการเลี้ยง ในแต่ฤดูกาล
 • การใช้เครื่องมือในการวัดค่าต่างๆ และการแปลความหมาย
 • การดูแล / ปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนตามวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง

ขั้นตอนการเลี้ยง การผลิตปุ๋ย

นี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เราจึงยินดีที่จะพาคุณไปเรียนรู้ทุกแง่ทุกมุมที่เราทำ ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ไม่มีสิ่งใดที่เราต้องปิดบังเป็นความลับ เราจะให้คุณได้เห็นและลงทำจริงในทุกขั้นตอนเหมือนที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันเพราะนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้การเรียนรู้สัมฤทธ์ผลสูงสุด

พร้อมกันนี้เรายังได้ทำสรุปขั้นตอนการเลี้ยงทั้ง 30 วันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในรูปแบบตารางเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเลี้ยงทั้งกระบวนการได้อย่างไม่ยาก

 • การออกแบบสูตรอาหาร (Feedstock / Bedding) ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงด้วยมูลวัวเพียงอย่างเดียว
 • การเตรียมอาหารตามสูตรต่างๆให้พร้อมสำหรับไส้เดือน
 • รูปแบบและการเตรียมภาชนะเลี้ยง
 • การใส่ปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับฤดูกาล
 • การใส่จำนวนตัวไส้เดือนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง
 • การดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาในการเลี้ยง
 • การเก็บน้ำชะมูลไส้เดือน
 • การคัดแยกมูลไส้เดือนด้วยวิธีต่างๆ
 • การควบคุมคุณภาพมูลไส้เดือน
 • การบรรจุ

การทำน้ำมูลไส้เดือน

น้ำหมักมูลไส้เดือน เป็นปุ๋ยน้ำที่อุดมไปด้วยธาตุอาหาร ฮอร์โมนและเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อพืชผัก ต้นไม้ รวมทั้งเห็ด เราอยากให้คุณทำมันใช้เองได้ด้วยตัวเอง และถ้าคิดจะทำเพื่อจำหน่าย นี้ก็ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมทีเดียว

 • สูตรทำน้ำหมักมูลไส้เดือน
 • ขั้นตอนการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนรูปแบบต่างๆ
 • การนำน้ำหมักมูลไส้เดือนไปใช้กับพืชผักต่างๆ รวมทั้งเห็ดอย่างถูกวิธี
 • ข้อแตกต่างระหว่างน้ำชะมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน
 • การเก็บรักษาน้ำชะมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ที่ไอฟาร์มเราจะไม่ปล่อยให้คุณเรียนรู้โดยไม่บอกถึงปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างทางโดยเด็ดขาด เพราะนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ เราจะเตือนคุณให้ทราบถึงสิ่งที่คุณต้องระมัดระวัง เราจะบอกคุณให้ทราบถึงวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ และเราขอให้คุณสบายใจได้เพราะเราพร้อมจะให้คำแนะนำกับคุณตลอดไปหลังจากจบการเรียนรู้ในหลักสูตรจากเราไปแล้ว

 • ปัญหาในการเลี้ยงและแนวทางปัองกัน
 • ถาม-ตอบข้อสงสัย

การนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้

ถ้ารู้จักการนำมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือนไปใช้กับพืชผักและต้นไม้ชนิดต่าง ๆได้ถูกต้อง จะช่วยให้การตลาดการขายเป็นเรื่องง่าย รวมทั้งยังช่วยให้คุณแตกยอดไปสู่ธุรกิจข้างเคียงได้อีกด้วย ทำให้คุณมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นี้คือสิ่งที่เราจะแนะนำคุณให้ทำจากประสบการณ์ที่เราทำส่งร้านค้า / ร้านอาหารชั้นนำ

 • การใช้มูลไส้เดือน / น้ำหมักมูลไส้เดือนกับพืชผักทั่วไป-เห็ด
 • วิธีการใช้มูลไส้เดือนปลูกมะนาว
 • วิธีการใช้มูลไส้เดือนเพาะต้นงอก
 • วิธีการใช้มูลไส้เดือนปลูกวอเตอร์เคส

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

มูลไส้เดือน ถ้ายังไม่ผ่านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยตามมาตรฐานอินทรีย์ที่ประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร จะไม่สามารถเรียกว่า “ปุ๋ย” ได้ และจะถือว่าผิดกฏหมาย เราจะสรุปให้คุณทราบถึงข้อกำหนดมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ที่สำคัญๆ พร้อมบอกเล่าเก้าสิบถึงสิ่งที่คุณต้องตระเตรียมให้พร้อมก่อนการขอขึ้นทะเบียน

 • ข้อกำหนดมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
 • ความหมายของข้อกำหนดต่างๆ
 • การเตรียมมูลไส้เดือนเพื่อขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์
 • ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

การตลาดและการออกแบบ Business Model

คำตอบสุดท้ายของธุรกิจ คือ ผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ ต้องมีกำไรมากพอ และที่สำคัญที่สุดต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราจะเล่า “ประสบการณ์จริง” ให้คุณฟังถึงวิธีการทำตลาดและการขายตามแนวทางของเรา พร้อมแนะนำโมเดลธุรกิจ (Business Model) รูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณกำหนดทิศทางธุรกิจให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณ

 • ตลาดมูลไส้เดือน / ตัวไส้เดือน
 • ช่องทางการตลาด / การขาย
 • การกำหนดราคา
 • โมเดลธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

ปัญหาที่ควรระวังและวิธีป้องกันและแก้ไข

การทำธุรกิจฟาร์มไส้เดือนก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ที่มีข้อที่ควรระมัดระวัง เราจะบอกคุณสิ่งที่ควรเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจนนำไปสู่ความเสียหายได้

 • ไส้เดือนหนี
 • ไส้เดือนตาย
 • ไส้เดือนตัวเล็ก
 • ปัญหาอื่น ๆ

สิทธิพิเศษ

เรียนทบทวนฟรี

คุณได้สิทธิพิเศษกลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี โดยไม่จำกัดรอบ เสียค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (เสียค่าอาหาร 100- / ท่าน / วัน)

ส่วนลดการอบรม

คุณได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% ในหลักสูตรที่ 2 และส่วนลดถึง 10% ในหลักสูตรที่ 3 เป็นต้นไป (ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)

ส่วนลดสินค้า

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 5% เมื่อเลือกซื้อ สินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของไอฟาร์ม (ยกเว้นสินค้าหมวดเครื่องจักร หรือที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)

ส่วนลดเครื่องจักร

คุณได้สิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 3% เมื่อซื้อสินค้าหมวดเครื่องจักรจากไอฟาร์ม (ยกเว้นมีเงื่อนไขอื่นระบุ)

ชุดทดลองเลี้ยงฟรี

คุณจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นแม่พันธุ์ไส้เดือน AF พร้อมกะละมังและ bedding พร้อมเลี้ยงหลังจากเรียนจบ

ให้คำปรึกษาฟรี

เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีกับคุณอย่างเต็มที่ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว

Your Lecturer

ผู้บรรยาย / ผู้สอน

Why This Courses

ทำไมคุณควรเรียนหลักสูตรนี้

สอนจากประสบการณ์จริง

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในทำเกษตรและการทำธุรกิจเกษตรและเลี้ยงไส้เดือนเต็มรูปแบบ ยาวนานแบบกว่า 25 ปี

แปลงผัก และโรงเรือน

นอกจากเลี้ยงไส้เดือน เรายังปลูกผักชนิดต่าง ๆ ทั้งในโรงเรือนและแปลงขนาดใหญ่ คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับการนำมูลไส้เดือนไปใช้ในแปลงจริง

เนื้อหาครบทุกมิติ

หลักสูตรได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การเตรียมอาหาร ไปจนถึงการขาย และการตลาด

เรียนทบทวนฟรี

ลงทะเบียนครั้งเดียว ได้สิทธิ์กลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี ไม่จำกัดครั้ง
(เสียเฉพาะค่าอาหาร 100- / คน / วันเท่านั้น)

อุปกรณ์พร้อม

มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ผู้เข้าเรียนทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝนอย่างเพียงพอ และมีอาจารย์ผู้ช่วยคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

ปรึกษา / สอบถาม

ผู้เรียนสามารถขอคำปรึกษา / สอบถามอาจารย์ผู้สอนหลังจากการเรียนได้ (ผ่าน LINE ซึ่งจะให้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

คำถามที่พบบ่อย

 • สร้างรายได้หลัก / รายได้เสริม
  ในเชิงธุรกิจคุณจะมีรายได้ได้จากการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่เป็นผลลัพธ์จากการเลี้ยงไส้เดือน อาทิ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน แม่พันธุ์ และอื่น ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่สินค้าที่มีกำไรดี ที่สำคัญคุณจะมีปุ๋ยคุณภาพสูงไว้ใช้ในสวน / ไร่ / ฟาร์มของคุณเอง อันจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย
 • การลงทุนต่ำ
  เป็นธุรกิจที่ทำได้ทั้งแบบพื้นที่จำกัด ใช้งบลงทุนต่ำ และแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจจริงจัง
 • มีตลาดรองรับชัดเจน
  ขายง่าย เพราะตลาดรองรับชัดเจนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือน และแม่พันธุ์ไส้เดือน ใช้ได้ทั้งพืชสวน พืชไร่ ต้นไม้ประดับ และอื่น ๆ (เช่นเห็ด / บ่อเลี้ยงกุ้ง)
 • มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ช่วยให้บำรุงต้นไม้อย่างดี
 • ไส้เดือนช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแปลงของเสียในฟาร์ม / บ้าน / โรงแรม หรืออื่นๆ เป็นรายได้
 • มูลไส้เดือนขายได้ราคาดี กำไรสูง
 • แม่พันธุ์ไส้เดือนขายได้ราคาดี กำไรสูง
 • มูลไส้เดือนนำไปทำเป็นน้ำหนักเป็นปุ๋ยน้ำที่มีประสิทธิภาพ
 • อื่นๆ เช่น ปุ๋ยไส้เดือนนำไปช่วยสภาพบ่อเลี้ยงกุ้งได้

เราเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ผู้เรียนควรจะทำการตลาดและขายสินค้าได้ด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่มีนโยบายในการรับซื้อแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี เราคิดว่าผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับแนวทางการทำธุรกิจที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจลงทุน ในหลักสูตรนี้จึงมีการสอนเกี่ยวกับรูปแบบการทำธุรกิจไส้เดือน และการทำตลาดจากประสบการณ์จริงไว้ด้วย

ผู้เรียนได้สิทธิสอบถาม หรือปรึกษาอาจารย์ผ่าน LINE ได้โดยตรงตลอดเวลา (จะแจ้ง LINE ID ให้ทราบระหว่างการเรียน)

ลงทะเบียนครั้งเดียว ท่านจะได้รับสิทธิกลับมาเรียนทบทวนตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ไม่มีค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม มีเพียงค่าอาหาร และ Coffee Break เพียง 100- / คน / วัน เท่านั้น
 2. เรียนไม่จำกัดครั้ง (ตามรอบที่เปิดเท่านั้น)
 3. ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

 

ชื่อบัญชี: บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคาร: กสิกรไทย

เลขที่บัญชี: 745-2-48783-1

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

การลงทะเบียน