การรับประกันสินค้า

เงื่อนไข
การรับประกันสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้ามีปัญหาอันเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 90 วัน หรือหากมีระบุ (ในหน้าสินค้า) เป็นอย่างอื่น นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ภายในระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 3. สินค้าที่ส่งเคลม ต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการส่งเคลม

 1. ก่อนส่งเคลมต้องแจ้ง จนท.ก่อนทุกครั้ง เพื่อคำนวณค่าส่ง และรูปแบบการส่งสินค้าคืนมาที่บริษัท ให้ใช้การส่งสินค้าตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งเท่านั้น หากค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนด ผู้ส่งต้องรับผิดชอบเอง
 2. หากตรวจสอบแล้วสินค้าแล้วไม่มีปัญหา หรือสินค้าเป็นโมฆะตามเงื่อนไข ผู้ส่งต้องรับผิดชอบค่าส่งเองทั้งหมด รวมถึงค่าส่งสินค้ากลับ

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

 1. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
 3. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้ สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

 1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่ซื้อสินค้า ช่องทางที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ ทาง Line:@ifarm
 2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งรูปแบบการส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ให้ทำตามขั้นตอนที่แจ้ง
 3. นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ กล่อง อุปกรณ์ แบตตารี่ ส่งคืนให้ครบ
 4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 5. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ และกำหนดวันให้มารับสินค้า หรือส่งสินค้ากลับ

สถานที่ส่งสินค้าเคลม

ไอฟาร์มช้อป
Happy Day Complex
ห้อง 101-102 ซ.สุขสวัสดิ์ 33/1
แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กทม 10140
0815551297

 • เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ (09.00-17.00)
You've just added this product to the cart: