IFARM LEARNING FAMILY

IFARM
Learning Family

คอร์สเกษตรทำเงิน Smart Farm Enterpreneurs โดย IFARM
เกษตรทำเงินล้าน สู่ Smart Farming

หากคุณมียอดลงทะเบียนเรียนสะสม* (รูปแบบไหนก็ได้ ทั้งแบบเรียนที่ฟาร์ม หรือ Online Course) ตั้งแต่ 3,000 บาท / คนขึ้นไป คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในฐานะ IFARM Learning Family ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ส่วนลด 5% สำหรับคอร์สเรียน (ทั้งคอร์สเรียนที่ฟาร์ม และคอร์สออนไลน์ (ราคาปกติ / ราคาโปรโมชั่น) ทั้งนี้หากไม่มีการใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวใด ๆ เลยภายในระยะเวลา 360 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับหมายเลขสมาชิก IFARM Learning Family สิทธิดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

2. หากคุณมียอดลงทะเบียนสะสมตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปเมื่อไร (ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 360 วัน โดยนับจากวันที่ยอดสะสมของคุณถึง 3,000 บาท) สิทธิพิเศษส่วนลดในข้อที่ 1 จะปรับเพิ่มจาก 5% เป็น 10%

3. ส่วนลด 10% สำหรับ E-Books (ทั้งราคาปกติ หรือราคาโปรโมชั่น) ทั้งนี้หากไม่มีการใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวใด ๆ เลยภายในระยะเวลา 360 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับหมายเลขสมาชิก IFARM Learning Family สิทธิดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

4. ส่วนลด 5% สำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ทุกรายการ (ไม่รวมอุปกรณ์และวัสดุทำเนื้อเยื่อ หรือมีระบุไว้ว่าไม่รวมอยู่ใน IFARM Learning Family) บนเว็บไซต์ ifarm.co.th โดยคุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ตลอด เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเห็ด

ราคาปกติ 390.00 บาท / ชิ้น (ส่ง EMS ฟรี)

ราคาสำหรับ IFARM Learning Family เหลือเพียง 370.50 บาท / ชิ้น (ส่ง EMS ฟรี) ประหยัดทันทีถึง 19.50 บาท / ชิ้น

5. สิทธิพิเศษกลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี ไม่จำกัดครั้ง (ตามรอบที่จัด) มีเพียงค่าอาหาร 100- / คน / วัน เท่านั้น สำหรับทุกคอร์สที่เรียนที่ฟาร์ม เว้นแต่จะมีระบุเงื่อนไขอื่นไว้ 

6. สิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับสมาชิก IFARM Learning Family Only เท่านั้น

7.  หากต้องการใช้สิทธิ กรุณาติดต่อ IFARM ได้ที่ Line ID: @ifarm พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล และหมายเลข IFARM Learning Family 

* ยอดลงทะเบียนสะสม ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ IFARM Learning Family ต้องอยู่ภายใน 360 วันนับจากยอดสะสมแรก

หมายเหตุ:

  1. บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข / ปรับเปลี่ยน / ยกเลิกเงื่อนไข IFARM Learning Family โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้าใด ๆ
  2. หากในกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นโดย IFARM มีการให้ส่วนลด (ทั้งสินค้า และคอร์สเรียน) ที่มากกว่าส่วนลดปกติ ให้ใช้ส่วนลดที่มากกว่าตามเงื่อนไขที่ระบุขึ้นตามกิจกรรมนั้นในแต่ละครั้ง และไม่สามารถนำสิทธิส่วนอื่น ๆ มาใช้ลดเพิ่มเติมได้อีก
You've just added this product to the cart: