ตู้ปลอดเชื้อ ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow รุ่น Bio Clean H3