เครื่องวัดค่า pH ในอาหาร (เนื้อสัตว์) Hanna HI 981036