ดอกเห็ดหลินจืออบแห้ง “ไอฟาร์ม” เกรดพรีเมี่ยม 100 G