ดอกเห็ดหลินจืออบแห้งสไลด์ “ไอฟาร์ม” เกรดพรีเมี่ยม 50 G (SuperLock)