เครื่องวัดความชื้นเม็ดพลาสติก ความชื้นไม้สับ ฟางข้าว + สารเคมี TK100 ส่งฟรี