น้ำเก๊กฮวยร้านขายยา “สูตรดั้งเดิม” ลงทุนน้อย กำไรงาม