เกจวัดอุณหภูมิ เกลียวออกล่าง (0-200 ํC) ก้าน 8 ซม. หน้าจอ 3 นิ้ว