เกจวัดอุณหภูมิ เกลียวหลัง ก้าน 3 ซม.หน้าจอ 4.5 ซม.