โปรฯ พิเศษ เครื่องวัด pH ดิน TAKEMURA + pH น้ำ Hanna + ความชื้นในอากาศดิจิตอล