โปรฯ พิเศษ เครื่องวัด pH ดิน TAKEMURA Dm13 + pH น้ำ Hanna 98107