โปรฯ พิเศษ เครื่องวัดค่าความเค็มของน้ำ Hanna + เครื่องวัดค่ากรดด่าง pH ของ Hanna