เครื่องวัดค่า pH ดิน Takemura Dm5 + เครื่องวัดค่า EC ในดิน + pH GRO