เครื่องวัดอุณหภูมิมือถือ Wi-Fi Smart SENSOR Plus-1 (Combo Set)