เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น (-50 ถึง 70° C) มี ALARM สายยาว 1.5 เมตร