เครื่องวัดค่า ph ในดิน TAKEMURA DM15

11111111111111111111111111