เครื่องวัดความชื้นในดิน Rapitest รุ่น Digital โพรบ 14 ซม.