เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น-ความดันในอากาศ HT-163