เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น (เข็ม) 15 ซม. SATO TH200