เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบเข็มหน้าจอใหญ่ ญี่ปุ่น รุ่น 70510 W1