เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็ก ญี่ปุ่น รุ่น 72674