เครื่องวัด-บันทึกอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ Data Logger รุ่น GSP-6