เครื่องวัดกรดด่างและอุณหภูมิของเหลว Digital (ทนร้อนได้)