เครื่องวัดและตรวจสอบค่าธาตุอาหาร Hydroponic – HI981420