5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความเป็นกรด-ด่าง (pH) หากไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาด

ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องกรดด่างเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่ยากเย็นอะไร แค่ไปหาซื้อเครื่องมือมาวัด แล้วก็อ่านค่า จริงๆแล้วมีประเด็นเล็กๆน้อยๆมากมายที่อาจทำค่าที่วัดได้ไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดและวิธีการวัดค่า pH ถ้าไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดในการวัดค่า pH นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่คุณต้องไม่พลาด

คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์  คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์

Read more