M-GB-121a copy
M-GB-121c
ifarm-book-vol01-8
ifarm-book-vol01-4
Product Code: M-GB-121

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน

180.-
Salesprice with discount
Discount

พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน

นี่คือหนังสือเล่มเดียวที่บอกเคล็ดลับใน "ทำธุรกิจเห็ด" ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแบบหมดเปลือก และบอกถึงกลยุทธ์ในการสร้างกำไรในระดับสูงจากการทำ "ธุรกิจเห็ด" แบบถึงแก่น ตั้งแต่เรื่องการผลิต การตลาด การขาย และการออกแบบ Business Model ไปจนถึงเรื่องการเงินการบัญชี
 • ติดอันดับ Best Seller ใน SE-ED และ B2S
 • เล่มเดียวที่ขายดีคู่กับหนังสือแนวกลยุทธ์
 • ได้รับคัดเลือกจาก TK Park กระจายตามศูนย์ฯ
 • คือหนังสือที่ฟาร์มเห็ดชั้นนำแนะนำให้อ่าน
 • เป็นหนังสือที่ฟาร์มเห็ดต่างพูดถึงและยอมรับ
 • "เนื้อหา" แตกต่างจากหนังสือเห็ดทั่วไปสิ้นเชิง
เขียนโดย "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" (ผู้บริหารไอฟาร์ม) ด้วยความมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ "ทำธุรกิจเห็ด" จาก "Mushroom Farmers" ไปสู่ "Mushroom Entrepreneur" โดยนำเสนอเป็นแนวคิดไว้ถึง 50 ข้อคิดด้วยกัน อาทิ
 • โมเดลฟาร์มเห็ดครบวงจร
 • โมเดลฟาร์มเห็ดเชิงท่องเที่ยว
 • C/N Ratio
 • โรงเรือน EVAP
 • ไส้เดือนเพาะเห็ด
 • ต้นทุน
 • AEC
 • สูตรตายตัว
 • จุดอ่อน
 • คนซื้อไม่ได้ใช้
 • ซื้อถูก จ่ายแพง

Advertising
คำเตือน : มีฟาร์มเห็ดจำนวนมากเสียหายเพียงเพราะขาดความใส่ใจค่า pH น้ำ  กระดาษ pH >>

Share Your Valued Ideas

Latest Stories

จุลธาตุ

จุลธาตุ

กลยุทธ์การตลาด การขาย
หนังสือสมุนไพรต้านหวัด ไม่ต้องพึ่งยา

Share Your Ideas

Latest Stories

จุลธาตุ
จุลธาตุ

จุลธาตุ

กลยุทธ์การตลาด การขาย

Top Stories

Learning

Product Weight: 371.0000 g