• เครื่องวัด pH กระดาษวัดค่า pH & EC

Results 1 - 21 of 21
02-PH-011-1
เครื่องวัด pH ดิน "TAKEMURA" รุ่น...

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

2190.-
Sales price with discount:
Discount:
mt-028a
กระดาษลิตมัส (Litmus) สีแดง #PH-007

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

60.-
Sales price with discount:
Discount:
mt-029a
กระดาษลิตมัส (Litmus) สีน้ำเงิน #PH-006

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

60.-
Sales price with discount:
Discount:
pH_ifarm_00
กระดาษวัดค่า pH กรดด่าง (1-14) #PH-001

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

180.-
Sales price with discount:
Discount:
F-ME-023-05
กระดาษวัด pH (1-14) #PH-002

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

250.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-079f
กระดาษทดสอบ pH (4.5-9.0) #PH-003

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

250.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-080a
กระดาษ pH (0-14) #PH-004

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

320.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-081a
กระดาษ pH (4.5-9.0) #PH-005

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

320.-
Sales price with discount:
Discount:
pH560-1
วัดค่ากรดด่าง pH น้ำ #PH-008

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

490.-
Sales price with discount:
Discount:
440 3in1
แท่งวัดความชื้น -pH- แสง #PH-013

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

440.-
Sales price with discount:
Discount:
mt-032-a
4 in 1 วัดปุ๋ย-pH-ความชื้น-แสง

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

1250.-
Sales price with discount:
Discount:
mt-031-a
อุปกรณ์วัดกรด-ด่าง Digital

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

790.-
Sales price with discount:
Discount:
TDS EC Temp BL-a
เครื่องวัด EC | pH | อุณหภูมิ 3 in 1

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

1490.-
Sales price with discount:
Discount:
f-me-022c
วัดค่านำไฟฟ้า EC / TDS

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

2000.-
Sales price with discount:
Discount: