iTALK vol. #1

Green Marketing วิถีการตลาดเพื่อความยั่งยืน

พลาดไม่ได้กับงาน iTalk ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "Green Marketing วิถีการตลาดเพื่อความยั่งยืน" โดย "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ผู้ก่อตั้งไอฟาร์ม และแขกรับเชิญคนพิเศษ "คุณยุทธ" วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ เจ้าของ "Green Living Camp" ที่จะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หันเหชีวิตจาก "นักธุรกิจ" สู่การเป็น "เกษตรกร" ที่มุ่งมั่นกับการทำ "เกษตรอินทรีย์" จนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

iTALK
vol. #1

Green Marketing วิถีการตลาดเพื่อความยั่งยืน

พลาดไม่ได้กับงาน iTalk ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "Green Marketing วิถีการตลาดเพื่อความยั่งยืน" โดย "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ผู้ก่อตั้ง "ไอฟาร์ม" และแขกรับเชิญคนพิเศษ "คุณยุทธ" วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ เจ้าของ "Green Living Camp" ที่จะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หันเหชีวิตจาก "นักธุรกิจ" สู่การเป็น "เกษตรกร" ที่มุ่งมั่นกับการทำ "เกษตรอินทรีย์" จนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

ชื่อ-นามสกุล(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

โทรศัพท์มือถือ(*)
Invalid Input

กรุณากรอก(*)
กรุณากรอกInvalid Input

กดสมัคร

line_button_registration3.jpg

ค่าลงทะเบียน

เพียง 900- / ท่าน
(รวมอาหาร  + coffee break)

กำหนดการเรียนรู้

10 ก.พ. 2561
(09.30-16.00)

สถานที่เรียนรู้

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
(ดูแผนที่ด้านล่าง)

ค่าลงทะเบียน

เพียง 900- / ท่าน
(รวมอาหาร  + coffee break)

กำหนดการเรียนรู้

10 ก.พ. 2561
(09.30-16.00)

สถานที่เรียนรู้

อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
(ดูแผนที่ด้านล่าง)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Part I (9.30-12.00)

อุ่นเครื่องเบาๆ กับ "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์"

ผู้ชายที่มีความเชื่อว่างานเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมกันได้หากมีความคิดที่ถูกต้อง และหากสามารถผสานความรู้ในการเพาะปลูกให้เป็นหนึ่งเดียวความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี่ได้ เขาชอบชักชวนคนรุ่นใหม่ให้ออกตามหาความฝันของตัวเองด้วยการหันมาทำงานเกษตร เพราะเขาเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

Part I

(9.30 -12.00)

mrball.jpg

อุ่นเครื่องเบาๆ กับ "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์"

ผู้ชายที่มีความเชื่อว่างานเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมกันได้หากมีความคิดที่ถูกต้อง และหากสามารถผสานความรู้ในการเพาะปลูกให้เป็นหนึ่งเดียวความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี่ได้ เขาชอบชักชวนคนรุ่นใหม่ให้ออกตามหาความฝันของตัวเองด้วยการหันมาทำงานเกษตร เพราะเขาเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

1

.

จุดกำเนิดฝัน

• เกษตรแห่งความยั่งยืนเริ่มต้นด้วยการปลูก "ต้นความคิด"
• "หัวใจ" เกษตรยุคยุคใหม่อยู่ที่ "Model Design"
1

.

จุดกำเนิดฝัน

• เกษตรแห่งความยั่งยืนเริ่มต้นด้วยการปลูก "ต้นความคิด"
• "หัวใจ" เกษตรยุคยุคใหม่อยู่ที่ "Model Design"
mrball.jpg

Part II (13.00-16.00)

พบกับไฮไลต์ และตัวจริงเสียงจริงของแขกคนสำคัญของงาน iTalk vol. #1 "คุณยุทธ" วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ เจ้าของ "Green Living Camp" ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำนาข้าวอินทรีย์และสวนกล้วยอินทรีย์ซึ่งผ่านการรับรองทั้งจากหน่วยงานในประเทศไทยและ และต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศในยุโรป ทำเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว และมุ่งเน้นทำธุรกิจบนความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันจนสามารถสร้างความสุขและผลกำไรไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

Part II

(13.00-16.00)

yuth1.jpg

พบกับไฮไลต์ และตัวจริงเสียงจริงของแขกคนสำคัญของงาน iTalk vol. #1 "คุณยุทธ" วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ เจ้าของ "Green Living Camp" ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำนาข้าวอินทรีย์และสวนกล้วยอินทรีย์ซึ่งผ่านการรับรองทั้งจากหน่วยงานในประเทศไทยและ และต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศในยุโรป

ทำเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว และมุ่งเน้นทำธุรกิจบนความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันจนสามารถสร้างความสุขและผลกำไรไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

1

.

แรงบันดาลใจจากคนเล็ก ๆ

• อะไรคือแรงบันดาลใจให้หันเหชีวิตจากนักธุรกิจมาสู่วิถี "เกษตรกร"
• สิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทางสู่ "เกษตรวิถี"
2

.

จุดกำเนิด Green Living Camp

• "ก้าวแรก" ของการออกเดิน
• "ย่างก้าว" แห่งการเรียนรู้ ต่อสู้ และฟันฝ่า
• พลิกพื้นดินสู่ "นาข้าวอินทรีย์ระดับอินเตอร์"
3

.

วิถีแห่งความมั่งคั่งและยั่งยืน

• "มั่งคั่ง" เริ่มต้นที่ "ความคิด"
• "เกษตรอินทรีย์" คำตอบของความ "อยู่รอด"
• "โมเดล" สู่ความมั่งคั่งแบบยั่งยืน
• "Green Sharing Marketing" การตลาดเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ "การแบ่งปัน" และ "เอื้อเฟื้อ"
• ก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วย "Nano Exporting Model"
4

.

บทสรุปแห่งความยั่งยืน

• "ยั่งยืน" อย่างไรให้ยั่งยืน
 

 

yuth1.jpg
1

.

แรงบันดาลใจจากคนเล็ก ๆ

• อะไรคือแรงบันดาลใจให้หันเหชีวิตจากนักธุรกิจมาสู่วิถี "เกษตรกร"
• สิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทางสู่ "เกษตรวิถี"
2

.

จุดกำเนิด Green Living Camp

• "ก้าวแรก" ของการออกเดิน
• "ย่างก้าว" แห่งการเรียนรู้ ต่อสู้ และฟันฝ่า
• พลิกพื้นดินสู่ "นาข้าวอินทรีย์ระดับอินเตอร์"
3

.

วิถีแห่งความมั่งคั่งและยั่งยืน

• "มั่งคั่ง" เริ่มต้นที่ "ความคิด"
• "เกษตรอินทรีย์" คำตอบของความ "อยู่รอด"
• "โมเดล" สู่ความมั่งคั่งแบบยั่งยืน
• "Green Sharing Marketing" การตลาดเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ "การแบ่งปัน" และ "เอื้อเฟื้อ"
• ก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วย "Nano Exporting Model"
4

.

บทสรุปแห่งความยั่งยืน

• "ยั่งยืน" อย่างไรให้ยั่งยืน
 

 

ลงทะเบียน

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

หรือสมัครผ่านไลน์

line_button_registration3.jpg

ชื่อ-นามสกุล(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

โทรศัพท์มือถือ(*)
Invalid Input

กรุณากรอก(*)
กรุณากรอกInvalid Input

กดสมัคร

line_button_registration3.jpg

ค่าลงทะเบียน: เพียง 900- / ท่าน

สมาชิก IFARM FAMILY ที่ผ่านการอบรมกับไอฟาร์มไปแล้ว พิเศษเพียง 500- / ท่าน
สมาชิกที่เคยซื้อ ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ SaintWel ของไอฟาร์มไปแล้ว พิเศษเพียง 700- / ท่าน
 
 
 
 

ชื่อบัญชี: บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ : 033-0-85967-9
ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระรามสอง

ธนาคารกสิกรไทย     
ธนาคารกสิกรไทย : 745-2-48783-1
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ

ธนาคารไทยพาณิชย์     
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 086-2-69714-0
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนสุขสวัสดิ์


 

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

1. รบกวนส่งสลิปยืนยันที่ LINE ID: @ifarm
2. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการสำรองที่นั่งกลับไปคะ
 

ขอบคุณมากค่ะ

ธนาคาร

ค่าลงทะเบียน: เพียง 900- / ท่าน

สมาชิก IFARM FAMILY ที่ผ่านการอบรมกับไอฟาร์มไปแล้ว พิเศษเพียง 500- / ท่าน
สมาชิกที่เคยซื้อ ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ SaintWel ของไอฟาร์มไปแล้ว พิเศษเพียง 700- / ท่าน

ชื่อบัญชี: บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ : 033-0-85967-9
ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระรามสอง

ธนาคารกสิกรไทย     
ธนาคารกสิกรไทย : 745-2-48783-1
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ

ธนาคารไทยพาณิชย์     
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 086-2-69714-0
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนสุขสวัสดิ์


เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปยืนยันที่ LINE ID: @ifarm หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการสำรองที่นั่งกลับไปคะ / ขอบคุณมากค่ะ

สถานที่จัดงาน

ศูนย์เรียนรู้ไอฟาร์ม @ ฟาร์มลุงเครา
อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
พิกัด 13.942739 100.298282

Share Location

ต้องการ Share Location ทาง LINE
1. เพิ่ม Line ID : @ifarm
2. พิมพ์ "ขอ Share Location iTALK#1"
af worm seminar ifarm map in smart phone 30

ติดต่อสอบถาม

line : 081-555-1297
line : @ifarm
facebook : ifarmlive

สถานที่จัดงาน

ศูนย์เรียนรู้ไอฟาร์ม @ ฟาร์มลุงเครา
อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
พิกัด 13.942739 100.298282

Share Location

ต้องการ Share Location ทาง LINE
1. เพิ่ม Line ID : @ifarm
2. พิมพ์ "ขอ Share Location งาน iTALK#1"
af worm seminar ifarm map in smart phone 30

ติดต่อสอบถาม

อบรมเพาะเห็ด 081-555-1297
อบรมเพาะเห็ดถุง fb/ifarmlive
อบรมเพาะเห็ดเชิงลึก @ifarm