ช่องการสั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถสั่งสินค้าต่างๆจากไอฟาร์ม โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. Website : ifarm
2. LINE : @ifarm
3. Facebook : ifarmlive