ลงทะเบียน คอร์สออนไลน์

ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์

เลี้ยงไส้เดือน AF สร้างรายได้แบบงาม ๆ

เจาะลึกทั้งการเลี้ยง และการตลาดการขายแบบครบทุกมิติ คุณจะรู้ทั้งวิธีการเลี้ยง การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำคุณภาพสูงจากมูลไส้เดือน รวมทั้งวิธีสร้างรายได้แบบหลากหลายช่องทาง

* ค่าลงทะเบียนปกติ: 1,490.00 บาท พิเศษเฉพาะช่วงนี้ เพียง 1090-
* ลงทะเบียนครั้งเดียว เข้าเรียนได้ถึง 1 ปีเต็ม