ต้นทุนลด + กำไรพุ่ง
+ เติมพลังความสำเร็จให้ฟาร์มด้วย
Lean Farming

โดย IFARM X ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค

“LEAN FARMING” คือคอร์สออนไลน์ที่สอนเกี่ยวการลีน (LEAN) หรือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในฟาร์ม ด้วยการกำจัดสิ่งที่ไม่เกิดมูลค่าในทุกกระบวนการการทำงาน, ลดความสูญเปล่า (เวลา &  ค่าใช้จ่าย) และปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

ผลลัพธ์ที่ได้ (อย่างแน่นอน) จากการทำ LEAN FARMING คือ หนึ่ง ต้นทุนของฟาร์มของคุณจะลดลง สอง กำไรโดยรวมของฟาร์มจะเพิ่มขึ้น และสาม ผู้ร่วมงานภายในฟาร์มทุกคนจะมีความสุขมากขึ้น มี Productivity มากขึ้นและอัตราการลาออกจะลดลง

IFARM X ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค

“LEAN FARMING” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง “IFARM” และ “ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค” โดย “ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค” คือผู้ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ได้นำแนวคิดแบบ LEAN มาปรับใช้ภายในฟาร์มจนประสบความสำเร็จใน 3 มิติ : ต้นทุนลดลง    ยอดขาย + กำไรเพิ่มขึ้น และ  ธุรกิจโตแบบก้าวกระโดด จนกลายเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อเห็ดรายใหญ่ของประเทศในระยะเวลาเพียง 2 ปี เท่านั้น

คอร์สนี้จะบอกถึงวิธีการที่ “ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค” ทำจริงและผ่านการพิสูจน์จนเห็นผลลัพธ์จริง โดยจะเน้นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่ำหรือจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว และที่สำคัญต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ทั้งในแง่การลงทุนและการจัดการต่าง ๆ ตามมา ซึ่งฟาร์มเกษตรทุกประเภทและทุกขนาดสามารถนำองค์ความรู้จากคอร์สนี้ไปปรับใช้และเห็นผลลัพธ์ได้เช่นเดียวกัน

คุณอภิศักดิ์ แซ่หลี

คุณอภิศักดิ์ แซ่หลี

ผู้บริหาร บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด (ผู้สอน)

Real-World Learning
Practice Matrix

“LEAN FARMING” ถูกดีไซน์ขึ้นตามแนวคิด “Real-World Learning Practice Matrix” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยรวบรวมจากประสบการณ์จริงในการนำระบบ LEAN FARMING มาใช้ปรับระบบการทำงานในฟาร์มของ “ลัลณ์ลลิลไบโอเทค” จนประสบความสำเร็จในหลายมิติ เช่น

เพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 80%

ลดของเสียในกระบวนการผลิตจากเดิมได้เกือบ 70%

การส่งมอบล่าช้าลดเหลือ 0%

ปรับเปลี่ยนการสั่งซื้อวัตถุดิบรายปีเป็นรายเดือนโดยที่ต้นทุนไม่เพิ่ม ลดต้นทุนสินค้าได้เกือบ 10%

ทั้งหมดนี้ได้ผลักดันให้ “ลัลณ์ลลิลไบโอเทค” ทำกำไรและเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันสั้น

เนื้อหาผสมผสานระหว่างหลักการ / แนวคิด + วิธีปฏิบัติที่ใช้จริงจนเห็นผลลัพธ์

กระบวนการทำ LEAN ของ “ลัลณ์ลลิลไบโอเทค” ได้รับการยอมรับจาก “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด” พร้อมทั้งยกให้เป็น Success Case ในหมวดธุรกิจเกษตรอีกด้วย  … นี่คืออีกหนึ่งหลักประกันความเข้มข้นของเนื้อหา สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

หมายเหตุ: แนวคิดการ LEAN เริ่มต้นจาก Lean Manufacturing ของ Toyota

เป้าหมายของคอร์สนี้ คือ

  1. ชี้ให้เห็นถึง “ความสูญเปล่า” ของระบบการทำงานภายในฟาร์มของคุณที่ถูกซ่อนอยู่เป็นระยะเวลานานโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวและไม่เคยคาดคิดมาก่อน
  2. บอกถึงแนวทางและวิธีในการลด / กำจัด “ความสูญเปล่า” โดยเฉพาะความสูญเปล่าในมิติของเวลาและค่าใช้จ่าย โดยทุกวิธีจะเน้นการปรับแต่งระบบ / สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ไม่จำเป็นและไม่เหมาะสมกับฟาร์มของคุณ
  3. บอกถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ภายในฟาร์มของคุณเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

จากประสบการณ์ในการทำ LEAN FARMING ของเรา เรามั่นใจว่าระบบงานในฟาร์มของคุณจะมีเนื้องานที่เกิด “ความสูญเปล่า” ปะปนอยู่ด้วยมากมาย

ในอดีตเราเองก็ไม่เคยฉุกคิดในจุดนี้ จนเมื่อเราได้นำระบบ LEAN FARMING มาปรับใช้ เราจึงได้เริ่มตะหนักว่าฟาร์มของเรามีงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแฝงอยู่ในทุกกระบวนการ และนั่นเปรียบเสมือน “ตุ้ม” ที่คอยถ่วงให้จมดิ่งลงเรื่อย ๆ และยิ่งไปกว่านั้น การที่ไม่รู้ว่าต้นตอของปัญหาที่ถูกซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่ ทำให้เราเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ผิดพลาดจนนำไปสู่ปัญหาที่หนักกว่าเดิม และทำให้สถานการณ์ของฟาร์มเราย่ำแย่ยิ่งกว่าเก่า

ตัวอย่างเช่น เราเคยแก้ปัญหาผลิตไม่ทันกับคำสั่งซื้อด้วยการเพิ่ม OT และเพิ่มจำนวนคนงาน ทั้งที่ตอนหลังเราได้ค้นพบว่าปัญหาเกิดจากการที่คนงานเสียเวลาไปกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าหลายจุด ผลลัพธ์จากการตัดสินใจบนความไม่รู้จริงคือการขาดทุนทั้งที่ขายดี … นี่เป็นเรื่องน่าเศร้ากว่าการขาดทุนเพราะขายไม่ได้หลายเท่าตัว

ถ้าฟาร์มของคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กำไรดิ่งลงเหว สวนทางกับต้นทุนที่พุ่งทะลุเพดาน (หรือถ้าคุณไม่อยากเผชิญปัญหาเลวร้ายแบบนี้) การนำความรู้ระบบ LEAN ที่ได้จากคอร์สนี้ไปปรับใช้ในฟาร์มของคุณถือเป็นการตัดสินใจระดับชิ้น “โบว์แดง” ประจำปีนี้ของคุณได้เลย

เรากล้ารับประกัน 1,000 % ว่า “ความสามารถในการแข่งขัน” และ “ความสามารถในการทำกำไร” ของฟาร์มคุณจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติทันทีดยที่คุณแทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม หากคุณสามารถลด / กำจัดเนื้องานที่ไม่ได้สร้างคุณค่าได้หมด

Course Details

arrow-icon-size3

คุยกันก่อน

รู้จักผู้สอน (อภิศักดิ์ แซ่หลี | ผู้บริหาร บริษัทลัลณ์ลลิล ไบโอเทค จำกัด)

arrow-icon-size3

จุดจบและทางรอด

เจาะลึก 7 ปัญหาจุดจบ SMEs (รวมทั้งฟาร์ม / ธุรกิจเกษตร)

เปิด 3 ทางรอดสำหรับ SMEs

arrow-icon-size3

วิถีเกษตร

มุมมองเกษตรเชิงธุรกิจ

arrow-icon-size3

หลักการ LEAN FARMING

หลักการ Lean Farming

การพัฒนาต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมทางความคิดแบบ Kaizen

arrow-icon-size3

Real-World Case Study

ลัลณ์ลลิลไบโอเทค

Case จริง : การวิเคราะห์หา "ความสูญเปล่า" ของ "ลัลณ์ลลิลไบโอเทค"

arrow-icon-size3

การกำจัด "ความสูญเปล่า" ที่ปกปิดกำไร

การนำ Lean มาใช้เพื่อค้นหาจุดที่ "กำไร" ถูกซ่อน

เจาะลึกวิธี Lean Farming ตอนที่ 1

เจาะลึกวิธี Lean Farming ตอนที่ 2

บทสรุปสร้างความยั่งยืนแบบต่อเนื่อง

arrow-icon-size3

Real-Life Lean

Farm Tour : พาไปดูการทำ Lean Farming สถานที่จริงใน "ลัลณ์ลลิลไบโอเทค"

คลิกลงทะเบียนตอนนี้ รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในหน้าถัดไป  

Why LEAN FARMING

รีวิวจากผู้เรียนรอบปฐมฤกษ์

ได้เห็นจุดรั่วไหลที่ฟาร์มตัวเองเยอะมาก

ไม่คิดว่าระบบของ Toyota จะนำมาใช้กับการทำเกษตรได้แบบเห็นผล

เนื้อหาย่อยง่าย ชอบตัวอย่างจากการทำงานจริงหน้างาน ทำให้เข้าใจเรื่อง Lean Farming ได้ดีขึ้น จะนำบางส่วนไปปรับใช้กับที่ฟาร์ม

เห็นชัดว่ากำไรเพิ่มขึ้นได้จากการทำสิ่งง่าย ๆ รอบตัวให้ดีขึ้นในแต่ละวัน ไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรใหญ่โตเกินตัว

คิดไม่ถึงว่าวิธีแก้ปัญหาแบบง่าย ๆ (แค่เพิ่มกรวยกรอกเมล็ดอะไรสักอย่าง จำไม่ได้) จะช่วยลดต้นทุนได้มหาศาล

ตอนแรกกลัวเรียนแล้วจะนำไปใช้ไม่ได้ เพราะสงสัยว่าหลักการผลิตของ Toyota จะเอามาใช้กับเกษตรได้ยังไง

ชอบตรงที่เอาการวัดผล เปรียบเทียบก่อน / หลังการทำ Lean มาให้ดูค่ะ …. เห็นผลลัพธ์จริง

กระตุกให้เห็นปัญหากองโตที่ซ่อนอยู่กับการทำงานที่คุ้นชิน

เจอปัญหาในฟาร์มหลาย ๆ อย่างเหมือนคนสอน ได้ไอเดียนำไปปรับใช้กับที่บริษัทหลายอย่างครับ

บอกตรง ๆ ว่าที่ลงเรียนเพราะไม่เคยได้ยินเรื่อง LEAN กับการทำ Farm พอได้เรียนแล้วต้องบอกว่า “คุ้ม” มาก เป็นหนึ่งคอร์สในใจประจำปีนี้ของตัวเองเลยค่ะ

Proven, Practical & Premium
Knowledge

ตัดสินใจลงทะเบียน ลงเรียนคอร์สออนไลน์ “LEAN FARMING” วันนี้ คุณจะได้องค์ความรู้ระดับพรีเมี่ยม (Premium) ที่ผ่านการพิสูจน์ (Proven) ด้วยการลงปฎิบัติ (Practical) จนเห็นผลลัพธ์  ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันฟาร์ม / ธุรกิจเกษตรของคุณได้อย่างมั่นใจ

ราคาเต็ม 2,000.00 บาท

เหลือเพียง 1590- เท่านั้น

เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ไม่มีหมดอายุ

ปรึกษาผู้สอนได้

เรียนเวลาไหนก็ได้ แล้วแต่ผู้เรียนสะดวก

เรียนผ่านคอมพ์ / มือถือก็ได้

พิเศษ...ลงทะเบียน วันนี้

การทำ Lean

รับฟรี E-Book

รับฟรี E-Book ระดับ Best Seller “LEAN ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุ่ง” โดย ดร. สิริพงศ์ จึงถาวรรณ มูลค่า 195.00 บาท (อ่านผ่าน GoogleDrive - Email ที่สมัครต้องผูกกับ Google Drive)

Intensive LEAN Workshop

มีโอกาสได้รับเลือกเข้าร่วม Lean Farming Workshop แบบ Onsite กับทีมงานจาก “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด” ซึ่งคอร์สนี้มีมูลค่า 5,000.00 บาท แต่ถ้าท่านได้รับเลือกให้เข้าร่วม Workshop ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ เหลือจ่ายเพียง 500- เท่านั้น

จำกัดจำนวนเพียง 10 ท่าน

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00)

วันที่ : จะแจ้งให้ทราบอีกที

สถานที่ : ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค จ. สระบุรี

ต้องมีฟาร์ม หรือธุรกิจเกษตร

สงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้เข้าร่วม Workshop โดย IFARM x ลัลลลิลณ์ ไบโอเทค

ถ้า “ยอดขาย” และ “กำไร” ในฟาร์มของคุณต่ำกว่าที่ควรจะเป็น คอร์ส Lean Farming คือคำตอบของคุณ

IFARM คอร์สทำเกษตรเงินล้าน

© Copyright 2023. All rights reserved